Opfølgningskontrol på e-handel markedsføringen af CLP i 2017

På baggrund af Kemikalieinspektionens tidligere deltagelse i 2017 i Forum pilotprojektet om kontrol med fareoplysninger ved internethandel af kemiske blandinger jf. CLP forordningen artikel 48(2), hvor der blev konstateret en høj uoverensstemmelse med reglerne er det besluttet, at gentage kontrollen i 2018.

Projektets formål vil igen være at kontrollere online markedsføring af kemiske blandinger for at kontrollere om disse lever op til kravene i artikel 48(2). Artikel 48 fastsætter krav til, at enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig og som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købskontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen. 

Kemikalieinspektionen vil udføre 20-30 kontroller med farlige kemiske blandinger, som markedsføres online.

Følgende produktkategorier vil blive kontrolleret:

  1.      Husholdningsprodukter
  2.      Haveprodukter
  3.      Motorprodukter
  4.      Byggevareprodukter
  5.      Hobbyprodukter
  6.      Andet

Læs mere om resultatet af Forum pilotprojektet i 2017 under nyheden på ECHA’s hjemmeside og reglerne for klassificering og faremærkning af farlige kemiske stoffer og blandinger.