Kontrol med skadedyrsbekæmperes opbevaring og markedsføring af biocidholdige produkter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2018 kontrolleret skadedyrsbekæmpere i hele landet.

Der blev kontrolleret 4 skadedyrsbekæmpere i 2018. Kemikalieinspektionen kontrollerede om skadedyrsbekæmperne opbevarede godkendte bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af skadedyr. Kemikalieinspektionen har også kontrolleret om skadedyrsbekæmpere har en gyldig autorisation til at bekæmpe rotter.

Kontrollen er afsluttet med 1 politianmeldelse samt 3 virksomheder uden overtrædelser.