Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2018

Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med forhandlere af bekæmpelsesmidler (pesticider og biocider), kontrollen indgår som en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021.

Tilsynet foregår i hele landet hos forhandlere, importører og producenter.

Der kontrolleres, om bekæmpelsesmidlerne er godkendte inden markedsføring og om produkterne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt således at bekæmpelsesmidlerne ikke er til fare for børn, dyr og miljø, samt at giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler opbevares under lås, og at forhandleren har tilladelse til at sælge giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.

Der vil atter i år være fokus på danske pesticider til erhvervsmæssige brugere, som nu er forbudt at sælge, anvende eller besidde, idet der i pesticidstrategien er et mål for at nedsætte overtrædelsesprocenten fra 2016 på 30% til 5% i 2019.

Der kontrolleres om forhandlere af ikke-professionelle pesticider har personale, som har taget en særlig uddannelse om pesticider til betjening og rådgivning af deres kunder og om de koncentrerede produkter opbevares korrekt.

Se tabel med oversigt over typer af forhandlere og overtrædelser.