Kontrol af REACH artikel 33.2 informationspligten i byggemarkeder

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2018 en kontrolkampagne af byggemarkeders overholdelse af informationspligten

Informationspligten indebærer, at hvis en forbruger spørger en forhandler om en artikel indeholder mere end 0,1 % kandidatlistestoffer, skal man modtage svar inden 45 dage. Hvis artiklen ikke indeholder mere end 0,1 % kandidatlistestoffer, er forhandleren ikke forpligtet til at svare. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet.

Denne kontrolkampagne følger op på en tidligere kontrolkampagne af byggemarkedernes overholdelse af informationspligten der blev gennemført i 2017. Læs mere om stoffer i artikler og informationspligten.