Kontrol af ulovlig markedsføring af midler med jernvitriol til bekæmpelse af mos

Det er ikke tilladt at markedsføre mosbekæmpelsesmidler med mindre Miljøstyrelsen har godkendt midlet som pesticid

Miljøstyrelsen har konstateret, at der markedsføres en række midler til mosbekæmpelse, som ikke er søgt godkendt som pesticider, og ikke er godkendt som sådan, på trods af, at tekst på etiket og brugsanvisning anpriser produkterne som mosbekæmpelsesmidler.

Ligeledes betales der ikke pesticidafgift af midlerne. Ethvert pesticid skal være godkendt af Miljøstyrelsen til det specifikke formål inden salg. Det gælder f.eks. produkter som markedsføres som plænegødning, hvor etiketten henviser til fjernelse af mos, hvor produkterne ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Dette er ikke lovligt.

Hvis produktet skal markedsføres til bekæmpelse af mos, skal det inden markedsføringen være godkendt af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen er bekendt med, at jern(II)sulfat herunder fx jernvitriol har flere forskellige anvendelser, herunder tilsætning til foder og som gødning. Men, det er Miljøstyrelsens vurdering, at mindre pakninger med højt indhold af jern(II)sulfat (herunder jernvitriol) markedsføres med henblik på mosbekæmpelse og ikke som hverken gødning, tilsætning til foder eller andet. Detailleddet må ikke i forbindelse med reklamering, salg og vejledning om brug af jernholdige midler bevidst omgå reglerne på området.

Kemikalieinspektionen gennemfører tilsyn hos forhandlere fra den 1. juni 2018 for at kontrollere om reglerne overholdes.