Kontrol af Krom (VI) i læderprodukter

I 2018 gennemfører Kemikalieinspektionen en kontrol af krom (VI)i læderprodukter.

Kontrol af Krom (VI) i læderprodukter

Om kampagnen

Formålet med kampagnen er at kontrollere et antal læderprodukter for overholdelse af forbuddet mod krom (VI).Kemikalieinspektionen vil i maj 2018 udtage et antal læderprodukter til analyse for indhold af krom(VI). Samtidig undersøges produkterne for muligt indhold af kobolt som led i et vidensprojekt om indhold af kobolt i læderprodukter som kilde til allergi.

Produkterne forventes udtaget i taskeforretninger, smykkeforretninger, tøjforretninger, byggemarkeder m.fl., mindst halvdelen af produkterne forventes udtaget i web-shops.

Kontrollen forventes afsluttet november 2018.

 

Om krom (VI)

Lædervarer, der kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis de indeholder krom (VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg(0,0003 %) af den samlede tørvægt af læderet. Begrænsningen gælder også varer, der indeholder læderdele, som kan komme i kontakt med huden. Reglen har været gældende siden 1. maj 2015 (REACH, bilag 17, indgang 47,pkt. 5 og 6).