Kontrol af Krom (VI) i læderprodukter

I 2018-2019 gennemførte Kemikalieinspektionen en kontrol af krom (VI) i læderprodukter

Om kampagnen

Formålet med kampagnen var at kontrollere et antal læderprodukter for overholdelse af forbuddet mod krom (VI). Kemikalieinspektionen udtog i maj 2018 74 læder- og skindprodukter bl.a. sko, tasker og bælter. Produkterne blev analyseret for indhold af krom (VI). Samtidig blev produkterne undersøgt for et muligt indhold af kobolt som led i et vidensprojekt om indhold af kobolt i læderprodukter, som potentiel kilde til allergi.

Produkterne blev udtaget i taske-, smykke- , interiør- og tøjforretninger samt supermarkeder.

Kontrollen blev afsluttet september 2019.

Der blev fundet 8 produkter med et ulovligt (for højt) indhold af krom (VI).

Kemikalieinspektionen henstillede til de pågældende forhandlere, at salget blev stoppet. 

Kemikalieinspektionen har gennemført en efterfølgende kontrol i efteråret 2019 og konstateret, at ingen af de ulovlige produkter længere er på markedet. 

Om krom (VI)

Lædervarer, der kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis de indeholder krom (VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 %) af den samlede tørvægt af læderet. Begrænsningen gælder også varer, der indeholder læderdele, som kan komme i kontakt med huden. Reglen har været gældende siden 1. maj 2015 (REACH, bilag 17, indgang 47, pkt. 5 og 6).