Kontrol af hårprodukter med HFC drivmidler

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kontrolleret om reglerne i bekendtgørelsen1 om visse industrielle drivhusgasser overholdes i forhold til, at der ikke må anvendes ulovlige fluorholdige drivhusgasser i hårprodukter. 

Regler

De generelle regler om bl.a. salg og anvendelse af drivhusgasser findes i forordning om fluorholdige drivhusgasser2 - disse regler er gældende i hele EU. Danmark har derudover en national målsætning om, at den samlede udledning af drivhusgasser skal begrænses yderligere. For at nå denne målsætning har Danmark særlige regler, som findes i bekendtgørelsen om visse industrielle drivhusgasser, som bl.a. forbyder anvendelse af HFC-gasser i sprayprodukter, herunder HCF-152a. 

Resultater

Kontrollen tyder på, at forbuddet mod anvendelse af  fluorholdige drivhusgasser i hårsprayprodukter overholdes i langt de fleste tilfælde. 

Ved kontrollen blev indholdsdeklarationen på 200 hårprodukter kontrolleret. Hårprodukterne, der alle var på sprayform var fra ca. 160 forskellige mærker solgt i de større kæder i detailhandlen, hos frisører og i netbutikker. 

Kontrollen fokuserede især på salg fra netbutikker, da der som led i den nationale kemikalieindsats for 2018-2021, skal være øget fokus på produkter, der importeres fra 3. lande og nethandel. 

10 produkter indeholdt HFC-152a. Kemikalieinspektionen har indskærpet et salgsstop mod disse 10 produkter. En enkelt importør fik endvidere et påbud om at tilbagetrække et produkt fra deres forhandlere i Danmark. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om drivhusgasser. 

 

1Bekendtgørelse nr. 525 af 21. maj 2017 om regulering af visse industrielle drivhusgasser

2Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser
  og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006