Kontrol af ftalater i legetøj og småbørnsprodukter

I 2018 gennemfører Kemikalieinspektionen en kontrol af ftalater i legetøj og SCCP i legetøj og småbørnsprodukter

Om kampagnen

Kemikalieinspektionen vil i juni/august 2018 udtage ca. 40 produkter til kontrol for indhold af ftalater og SCCP (kortkædede klorparaffiner). Produkterne vil blive analyseret for indhold af disse stoffer. Desuden vil kontrol af forhandlernes dokumentation for produkterne indgå i kontrollen.

Produkterne udtages fra webshops og andre forretninger.  Der vil være et særligt fokus på forretninger, hvor salg af legetøj og småbørnsartikler ikke er hovedaktiviteten, og på  lavprislegetøj.

Kontrollen forventes afsluttet december 2018.

Om ftalater

Seks ftalater er jf. REACH reguleret i legetøj og småbørnsartikler. Tre ftalater (DEHP, DBP og BBP) er forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens tre andre ftalater (DINP, DIDP og DNOP) er forbudt i legetøj og småbørnsartikler som kan komme i munden.

Danmark har særregler, hvad angår ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. Det er i Danmark forbud mod import, salg og anvendelse af ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år, hvis produkterne indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater.

CMR-stoffer er forbudte i legetøj over klassificeringsgrænsen.

Om SCCP 

 SCCP har tidligere været anvendt som blødgører i plast. Formålet med at medtage SCCP i kontrollen er at kontrollere, om SCCP stadig anvendes som blødgører i legetøj og småbørnsprodukter lavet af blødt plast.

Reglerne

  • REACH-forordningen, bilag 17, indgang 51 og 52
  • BEK nr. 855 af 05/09/2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
  • Forbuddet mod ftalater klassificeret som CMR-stoffer i legetøj, jf. BEK nr. 309 af 03/04/2017om sikkerhedskrav til legetøj, § 27, jf. bilag II, afsnit III, pkt. 3 og 4, f
  • Forbuddet mod markedsføring af SCCP (korte klorparaffiner) i artikler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 som ændret af forordning 2015/2013 af 13. november 2015