Kontrol af ftalater i legetøj og småbørnsprodukter

I 2018 gennemførte Kemikalieinspektionen en kontrol af ftalater i legetøj og SCCP i legetøj og småbørnsprodukter

Om kampagnen

Miljøstyrelsen gennemførte i 2018 en kontrol af indholdet af plastblødgørerne ftalater og SCCP (kortkædede klorparaffiner) i legetøj og småbørnsartikler. Under kampagnen blev der kontrolleret i alt 64 legetøjsprodukter, udtaget hos 19 forskellige forhandlere, både fra fysiske legetøjsbutikker og legetøjsforhandlere, der sælger legetøj fra danske hjemmesider samt fra fysiske butikker, der forhandlede legetøj som en sideaktivitet (f.eks. byggemarkeder).

Efter analyserne kunne det konstateres, at der ikke var indhold af SCCP i de kontrollede produkter. Derimod blev der fundet for højt indhold af flere problematiske ftalater i to legetøjsprodukter ud af 64 kontrollerede.

Forhandlerne af de to legetøjsprodukter med for højt niveau af problematiske ftalater valgte selv at standse salget. Miljøstyrelsen fremsendte efterfølgende en indskærpelse af reglerne til de to forhandlere. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at indholdet af ftalater i de pågældende produkter udgjorde en sådan risiko, at det gav anledning til at produkterne skulle tilbagekaldes fra forbrugerne.

 

Om ftalater

Seks ftalater er jf. REACH reguleret i legetøj og småbørnsartikler. Tre ftalater (DEHP, DBP og BBP) er forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens tre andre ftalater (DINP, DIDP og DNOP) er forbudt i legetøj og småbørnsartikler som kan komme i munden.

Danmark har særregler, hvad angår ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. Det er i Danmark forbud mod import, salg og anvendelse af ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år, hvis produkterne indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater.

CMR-stoffer er forbudte i legetøj over klassificeringsgrænsen.

Om SCCP 

 SCCP har tidligere været anvendt som blødgører i plast. Formålet med at medtage SCCP i kontrollen er at kontrollere, om SCCP stadig anvendes som blødgører i legetøj og småbørnsprodukter lavet af blødt plast.

Reglerne

  • REACH-forordningen, bilag 17, indgang 51 og 52
  • BEK nr. 855 af 05/09/2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler
  • Forbuddet mod ftalater klassificeret som CMR-stoffer i legetøj, jf. BEK nr. 309 af 03/04/2017om sikkerhedskrav til legetøj, § 27, jf. bilag II, afsnit III, pkt. 3 og 4, f
  • Forbuddet mod markedsføring af SCCP (korte klorparaffiner) i artikler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 som ændret af forordning 2015/2013 af 13. november 2015