Kontrol af biocider til heste 2018

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2018 kontrolleret hestemidler.

I 2016 blev det første biocidholdige produkt til heste godkendt. Et effektivt langtidsvirkende middel mod insekter.

Kontrollen i 2018 har udelukkende haft fokus på e-handel. 10 virksomheder er blevet kontrolleret.
Kontrollen er afsluttet med 10 indskærpelser og heraf blev 2 politianmeldt.

Der mangler fortsat viden hos producenter og forhandlere om, hvornår et produkt er godkendelsespligtigt.