God fremstillingspraksis GMP

Kemikalieinspektionen har i 2018 kontrolleret god fremstillingspraksis (GMP) hos virksomheder, der producerer kosmetik. Kontrollen omhandler god fremstillingspraksis (GMP) og tager udgangspunkt i virksomhedernes kvalitetsarbejde med at sikre en forsvarlig kosmetikproduktion.

Der anvendes den EU harmoniserede standard DS-ISO 22716 som retningslinje for vurdering af fremstillingspraksis. Hvis standarden bliver fulgt af virksomhederne, lever de op til de forskrifter, der findes for GMP.

I 2018 kontrollerede Kemikalieinspektionen 4 virksomheder: 1 stor og 3 mellemstore virksomheder. Kontrollerne foregik på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Kemikalieinspektionen vurderede, at de 4 virksomheder har iværksat passende procedurer og indrettet lokaliteterne således, at deres kosmetiske produkter kan fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.

Kemikalieinspektionen forventer at fortsætte Kontrollen med GMP i 2019 på store og mellemstore virksomheder.