Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Den analytisk kemiske kontrol af pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2018 af den danske Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport Control of Pesticides 2018.

Der er udvalgt og indsamlet 29 pesticidprodukter. Produkterne blev analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer var i overensstemmelse med produktspecifikationen og det deklarerede indhold.

Det målte indhold af aktivstoffer var i overensstemmelse med det deklarerede indhold i alle produkter, idet resultaterne er indenfor tolerancen. Fem produkter, som blev testet for fysisk-kemiske parameter, var ikke i overensstemmelse med produkternes specifikationer for pH. Et enkelt produkt overholdt ikke gældende grænseværdier for vedvarende skumdannelse.