Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Pesticider

Den analytisk kemiske kontrol af pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2018 af den danske Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport Control of Pesticides 2018.

Der er udvalgt og indsamlet 29 pesticidprodukter. Produkterne blev analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer var i overensstemmelse med produktspecifikationen og det deklarerede indhold.

Det målte indhold af aktivstoffer var i overensstemmelse med det deklarerede indhold i alle produkter, idet resultaterne er indenfor tolerancen. Fem produkter, som blev testet for fysisk-kemiske parameter, var ikke i overensstemmelse med produkternes specifikationer for pH. Et enkelt produkt overholdt ikke gældende grænseværdier for vedvarende skumdannelse.

Biocider

Den analytisk kemiske kontrol af biocidprodukter på det danske marked, der er udført i 2018 af den danske Miljøstyrelses Kemikaliein-spektion, er beskrevet i denne rapport Control of Biocides 2018.

Der er udvalgt og indsamtlet 22 biocidprodukter. Produkterne blev analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivestorrer var i overensstemmelse med produktspecifikationen og det deklarerede indhold.

Det målte indhold af aktivstoffer var i overensstemmelse med det deklarerede indhold i 18 produkter, idet resultatet var inden for tolerancen. Det målte indhold af aktivstoffer var ikke i overensstemmelse med det deklarerede indhold i 4 produkter.

Densitet blev målt på alle produkter, og for et enkelt produkt blev co-formulanten piperonyl butoxid analyseret.