FORUM pilotprojekt - E-handel med blandinger, der skal mærkes efter CLP

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er blevet opmærksom på en stigende online markedsføring til den almindelige forbruger i Danmark. Flere og flere produkter herunder kemiske blandinger bliver også markedsført online, og er tilgængelig på det danske marked via danske leverandører eller andre udenlandske leverandører. Derfor deltager Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i perioden fra december 2016 til august 2017 i et fælles europæisk Forum pilotprojektet om artikel 48(2) i CLP forordningen med fokus på kontrol af hjemmesidesalg.

Formålet med Forum pilotprojektet er, at kontrollere om reglerne i CLP, artikel 48(2) overholdes vedrørende krav om tilgængelige oplysninger til den almindelige forbruger ved hjemmesidesalg af kemiske blandinger.

Det er planlagt, at der udtages 10 produkter til kontrol. Produkterne udvælges indenfor forskellige produktkategorier, hvor de bliver kontrolleret for om oplysningerne i CLP, artikel 48(2) er overholdt.

Regler: Artikel 48(2) I CLP forordningen:

1. Enhver reklame for et stof, der er klassificeret som farligt, skal nævne de pågældende fareklasser eller farekategorier.

2. Enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig eller omfattet af artikel 25, stk. 6, som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købekontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen.