Fokusområder 2008

Kemikalieinspektionens fokusområder i 2008

I 2008 har Kemikalieinspektionen haft særlig fokus på:

 • Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler
 • Brugere af meget giftige bekæmpelsesmidler
 • Konserveringsmidler i kosmetik
 • Produkter til kunstige negle
 • Bly i fiskeredskaber
 • Azofarvestoffer i smykker
 • Nikkel fra smykker (ikke afrapporteret endnu)
 • Bly i smykker
 • Hexachlorbenzen i fyrværkeri
 • Legetøj og RoHS
 • Lyskæder og RoHS
 • DEHP i dyrelegetøj