Fokusområder 2007

Kemikalieinspektionens fokusområder 2007

I 2007 har Kemikalieinspektionen haft særlig fokus på:

 • Kontrolanalyse af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler
 • Kontrol med brugere af meget giftige bekæmpelsesmidler
 • Kontrol af pesticider på maskinstationer
 • Træbeskyttelsesmidler
 • Kontrol af produkter omfattet af godkendelsesordningen for biocider
 • Produkter til blegning af huden
 • Kontrol af parfumestoffer i babyplejeprodukter
 • Kontrolanalyser af produkter med lav/høj pH-værdi
 • Kontrol af VOC-reglerne (volatile organic compounds, flygtige organiske forbindelser)
 • Kviksølv i batterier
 • Rollespilsudstyr
 • Ftalater i legetøj
 • Ftalater i viskelædere
 • Tungmetaller i legetøj
 • Elektronikprodukter - RoHS
 • Autoplejeprodukter