Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Formålet med kontrollen er, at undersøge om godkendte sprøjtemidler og biocider overholder kravene om indholdet af aktivstoffer.

Det kontrolleres, om det deklarerede indhold af aktivstoffer svarer til det aktuelle indhold, samt om parallelgodkendte midler er identiske med originalprodukterne.

Prøverne udvælges bl.a. på baggrund af hvilke bekæmpelsesmidler der tidligere er blevet kontrolleret, samt hvilke produkter der tidligere har været overtrædelser ved.

Der vil blive udtaget mellem 50 og 60 produkter fordelt på 18 aktivstoffer.

Prøverne analyseres løbende, og analyseresultat for alle prøver forventes afsluttet december 2017.

Kemikalieinspektionen udtager bekæmpelsesmidlerne hos både importører, forhandlere til professionelle og forhandlere til private i hele landet.

Kampagnen forventes at løbe fra april 2017 til december 2017.