Tilsynskampagner

Rengøringsmidler

Tilsynskampaner 2023

Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2023

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2023

Ulovlig import af pesticider 2023

Desinfektionsmidler 2023

Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2023

Kontrol af Gevinster til Børn – Er børnenes præmier faktisk en gevinst?

Fokus på håndhævelse ved ulovlig anvendelse af sprøjtemidler hos professionelle brugere

Rottebekæmpelse 2023

Klima-gas kampagne 2023 – kontrol med kølemidler og varmepumper

Fælles nordisk kontrol af tatoveringsfarver

Kontrol af om reglerne for salg af giftige produkter til private overholdes

Kontrol af import af engangs e-cigaretter og nikotinholdige væsker

Tilsynskampaner 2022

Kontrol af advarselsmærkning af kemiske produkter til forbrugere

Desinfektionsmidler 2022

Ulovlig import af pesticider 2022

Miljøstyrelsen vil i 2022 kontrollere brandslukningsskum for PFOS og PFOA

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2022

Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2022

Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2022

CBD i produkter

Fokus på håndhævelse ved ulovlig anvendelse af sprøjtemidler hos professionelle brugere

Kontrol af kemikalier i gamingudstyr

Kontrol af indhold og oplysningspligt vedrørende særligt problematiske kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Kontrolkampagne på algemidler

F-gas kampagne 2022 - kontrol med kølemidler (F-gasser)

Tilsynskampagner 2021

Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 2021

Ulovligimport af pesticider 2021

Fokus på væksthuse 2021

Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2021

Kortlægning og kontrol af produkter med nikkelfri belægning

REF-9 Kontrol af godkendelsespligtige kemiske stoffer

Kontrol af indhold og oplysningspligt vedrørende særligt problematiske kemiske stoffer i forbrugerprodukter 

Kontrol af PFAS - fluorstoffer i forbrugerprodukter

Kontrolkampagne på algeområdet

Fysisk kontrol af hånddesinfektionsmidler 2021

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2021

Kontrol af D4 og parabener i kosmetiske produkter

Kontrol af kølemidler, import samt illegal handel og/eller installation

Tilsynskampagner 2020

Forhandlerkontrol med pesticider og biocider

Ulovlig import af pesticider 2020

Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2020

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider 2020

Kontrol af Chrom (VI) i forbrugerprodukter - REF 8

CASP 2020 - kontrol af tungmetaller i smykker

Kontrol af kølemidler, import, illegal handel og/eller installation 

Kortlægning og kontrol af tandblegningsprodukter

Kontrol af farvestoffer i strikkegarn

Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning

Kontrol af PFAS - flourstoffer i forbrugerprodukter

Fysisk kontrol af hånddesinfektionsmidler 

 

Tilsynskampagner 2019

Forhandlerkontrol med pesticider og biocider

Ulovlig import af pesticider 2019

Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider 2019

Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider

Kontrol af gødningsmidler, som anprises som effektiv mod mos

Kontrol af biocidbehandlede artikler - BEF 1

Kontrol af importører og forhandlere af gifte til erhvervsmæssig anvendelse 

CLP Kontrol af byggemarkeder og webshops - "gør det selv i hjemmet" byggevareprodukter

REACH registrering - REF 7

Kontrol af legetøj for migration af kemiske stoffer

Kontrol af god fremstillingspraksis GMP af danske producenter af kosmetiske produkter

Kontrol af kølemidler, import, illegal handel og/eller installation

Kontrol af MI i rinse-off kosmetik produkter

CASP 2019 Slime - EU projekt om slimlegetøj

Nordisk samarbejdsprojekt med fokus på internethandel

Silikonestoffer i plejeprodukter

 

Tilsynskampagner 2018

Forhandlerkontrol med pesticider og biocider

Ulovlig import af pesticider 

Kontrol af mosmidler med jernvitriol

Kontrol med skadedyrsbekæmperes opbevaring og markedsføring af biocidholdige produkter

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Ulovlig markedsføring af algemidler

Kontrol af biocider til heste

Kontrol med CLP i blandinger - REF-6 FORUM projekt

Kontrol af PIC-forordningen

Opfølgningskontrol på e-handel markedsføringen af CLP i 2017

Kontrol af CMR-stoffer (ftalater) i legetøj

Kontrol af informationspligten i REACH artikel 33,2

Kontrol af Chrom (VI) i læderprodukter

Kontrol af god fremstillingspraksis GMP hos danske producenter af kosmetiske produkter

Kontrol af give-away produkter

Kontrol af hårprodukter med HFC-drivmidler

Kontrol af ulovlig markedsføring af gasningsmidler

 

Tilsynskampagner 2017

Børnekemi 2013-2016 - Afrapportering

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Ulovlig import af sprøjtemidler

Kontrol med skadedyrbekæmperes opbevaring og markedsføring af biocidholdige produkter

Forhandlerkontrol med pesticider

Kontrol med biocidholdige produkter hos forhandlere

Kontrol af biocider til heste

Kontrol med overholdelse af artikel 95 i Biocidforordningen

Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt

Kontrol med PIC forordningen

FORUM pilotprojekt - E-handel med blandinger, der skal mærkes efter CLP

FORUM REF 4 - Tungmetaller i smykker

Kontrol af MI i kosmetik

Kontrol af PAH'er i forbrugerprodukter

Kontrol af HCB i fyrværkeri

Kontrol af REACH artikel 33.2 informationspligten i byggemarkeder 

Kontrol af mørtelværker

Kontrol af god fremstillingspraksis GMP hos danske producenter af kosmetiske produkter

Kontrol af bly og nikkel i fidget spinnere

 

Tilsynskampagner 2016

Børnekemi 2016 - Kontrolindsatsen

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Ulovlig import af sprøjtemidler

Skadedyrsbekæmperers anvendelse af biocider og gasningsmidler (tilsynskampagnen er udskudt til 2017)

Ulovlig import og anvendelse af rottemidler (tilsynskampagnen er udskudt til 2017)

Forhandlerkontrol med sprøjtemidler og biocider

Kontrol med overholdelse af art. 95 i Biocidforordningen

FORUM pilotprojekt om autorisationer 2016

Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt

FORUM pilotprojekt E-handel med blandinger, der skal mærkes efter CLP

FORUM REF 4 - Tungmetaller i smykker

God fremstillingspraksis GMP

Kontrol af negleprodukter

Kontrol af mærkning af kosmetiske produkter

 

Tilsynskampagner igangsat 2015

Børnekemi 2015 - kontrolindsatsen

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

FORUM pilotprojekt om autorisationer

Kontrol med sprøjtemidler på offentlige arealer

Forhandlere af bekæmpelsesmidler

REACH artikel 33 informationspligt

Drivhusgasser i hårprodukter

Aerosoler og CLP

God fremstillingspraksis GMP

Anprisninger på kosmetiske produkter

Sprøjtemidler på golfbaner

Sprøjtemidler på maskinstationer

Kontrol af olielamper

Kontrol af negleprodukter

Kontrol af mærkning af kosmetiske produkter

 

Tilsynskampagner igangsat 2014

Børnekemi 2014 - kontrolindsatsen

Aktivstoffer i pesticider

Aktivstoffer i biocider

Pesticider på golfbaner

Pesticider på maskinstationer

REF 3, fase 2 - FORUM projekt

Kemiske blandinger under SKI-aftalen

Husholdningskemikalier i detailhandlen

 

Tilsynskampagner 2013

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler (pesticider)

Ulovlig import af pesticider

Offshore tilsyn

Pesticider på golfbaner

Pesticider på maskinstationer

Skadedyrsbekæmperes brug af pesticider og biocider

Kontrol med blandinger med ekstrem pH

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler (biocider)

Nitrosaminer i sutter

Hydrogenperoxid i tandblegemidler

Bly i lystfiskeudstyr

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater i vaske- og rengøringsmidler  

 

Tilsynskampagner 2012

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Ulovlig import af pesticider

Offshore tilsyn

Pesticider i golfklubber

Fælles nordisk CLP-projekt

FORUM Pilotprojekt om kommunikation/Interlinks

REF 3 - FORUM projekt

Drivhusgasser

REACH præ-registrering

Indberetningskontrol

Bly i lystfiskeredskaber

Hexachlorbenzen i fyrværkeri

Tungmetaller i emballage

Tungmetaller i ure

Jule og nytårsspray

 

Tilsynskampagner 2011

Kontrol af børnesminke

Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Ulovlig import af pesticider

Pesticider i golfklubber

Kræmmermarkeder og festivaler

Ulovlig bundmaling i lystbådehavne

Aktivstoffer i biocidprodukter - anmeldt til produktregisteret

Biocidprodukter i supermarkeder og byggemarkeder

REACH-FORUM projekt - DU og registrering

Cykel og hobbylim med toluen, benzen og chloroform

Børnesikrede emballager

Bly i fiskeredskaber

Hexachlorbenzen i fyrværkeri

Kosmetik i etniske butikker

Azofarvestoffer i tekstiler og tasker

Offshore tilsyn

 

Tilsynskampagner 2010

Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider

Ulovlig import af pesticider

DMF i sko

Kontrol i øjenhøjde

Kontrol af bly i fiskeredskaber

Kontrol af elektrisk legetøj

Lystsejleres køb/brug af ulovlig bundmaling

Kontrol af registrering af læsket kalk

VOC mærkning af maling autolakker

Drivhusgasser i klimaanlæg

Hårfarver

 

 

For yderligere tilgå: Fokusområder 2009Fokusområder 2008Fokusområder 2007 og Tidligere fokusområder