Kemikalieinspektionen offentliggør overtrædelser af kemikalielovgivningen

Vil du kigge med, når Kemikalieinspektionen håndhæver ulovlig kemi?

Kemikalieinspektionen kan i medfør af kemikalieloven offentliggøre hvilke stoffer, blandinger, varer og produkter, som Inspektionen har håndhævet overfor, inklusiv legetøjsområdet, for så vidt angår ulovlige kemikalier. Inspektionen kan også, med visse undtagelser (bl.a. politisager og undtagelser jf. GDPR-reglerne) med navns nævnelse af virksomheden offentliggøre oplysninger om indskærpelser, påbud og forbud mv.
Oplysningerne slettes to år efter endt håndhævelse.