RAPEX

RAPEX, også kendt som Safety Gate-systemet, muliggør hurtig udveksling af oplysninger om foranstaltninger, der træffes for farlige/alvorlige risici non-foodprodukter, mellem de myndigheder, der har kontrolopgaven i forhold til sikkerheden i bred forstand i EU-medlemslandene.

I Danmark er Kemikalieinspektionen en af de myndigheder, og kontrollerer det område, hvor der måtte være en kemisk risiko.

Hver dag indsender de nationale myndigheder varslinger via Safety Gate-systemet. Hver varsling indeholder oplysninger om typen af produkt, der er konstateret farlig, en beskrivelse af risikoen og de foranstaltninger, der er truffet af den økonomiske aktør eller fastsat af myndigheden.

Alle varslinger følges op af de andre myndigheder, som træffer deres egne foranstaltninger, hvis de konstaterer det samme produkt på deres nationale marked. Andre lande er forpligtede til at følge op på disse oplysninger, og hvis de konstaterer samme produkt på deres eget marked, skal de også udveksle disse oplysninger via Safety Gate-systemet.

Du kan tilgå Safety Gate-systemet her, hvor du kan se de produkter, der er tilføjet af de Europæiske landes myndigheder.

Bliver du bekendt med, at et af de produkter, som fremgår af Safety Gate-systemet, sælges i Danmark eller på det danske marked, så må du meget gerne kontakte Obfuscated Email.

Du kan også læse lidt mere om Safety gate nedenfor.

Strukturen af Safety Gate

Safety Gate har et internt og et offentligt område:

  • Det indre område er kun tilgængeligt for markedsovervågningsmyndigheder, toldmyndigheder og EU.
  • Det offentlige område er tilgængeligt for forbrugere, brugere og producenter. Oplysningerne i dette område giver en beskrivelse af produkter med en alvorlig risiko og et resumé af, hvorfor produktet vurderes at udgøre en alvorlig risiko mv.

Safety Gate hjælper derfor særligt myndigheder med at:

  • Fremme meget hurtig udveksling af oplysninger om markedsovervågningsforanstaltninger for produkter med en alvorlig risiko.
  • Koordinere håndhævelesesforanstaltninger, sådan at produkter bliver fjernet fra hele det europæiske marked.
  • Sikre, at markedsovervågning er effektiv og ensartet i alle medlemsstater og herigennem undgå konkurrenceforvridning.
  • Oprette et leksikon over efterretningsinformationer vedrørende EU-markedet.

Spørgsmål

Obfuscated Email

Få hjælp:

Obfuscated Email

Obfuscated Email

Obfuscated Email

Obfuscated Email