ICSMS

ICSMS står for Information and Communication System for Market Surveillance og er en kommunikationsplatform til markedsovervågning på det indre marked for non-food produkter, herunder kemikalier. Det er samtidig en efterretningsmekanisme til pålidelig udveksling af information mellem myndighederne. Formålet med ICSMS er at hjælpe Den Europæiske Union med at opfylde et af sine vigtigste politiske mål: At sikre pålidelighed og sammenhæng i gennemførelsen, kontrol og håndhævelsen af den europæiske lovgivning på det indre marked for non-food, herunder kemikalier.

Du kan gå direkte til den offentlige del af ICSMS-systemet her, hvor det er muligt at se, hvilke produkter myndighederne i EU har undersøgt.

Bliver du bekendt med, at et af de produkter med manglende regelefterlevelse, som fremgår af ICSMSsystemet, sælges i Danmark eller på det danske marked, så kontakt gerne Obfuscated Email.

Du kan også læse lidt mere om ICSMS nedenfor.

Strukturen af ICSMS

ICSMS har et internt og et offentligt område:

  • Det indre område er kun tilgængeligt for markedsovervågningsmyndigheder, toldmyndigheder og EU.
  • Det offentlige område er tilgængeligt for forbrugere, brugere og producenter. Oplysningerne i dette område giver en beskrivelse af produkter og et resumé af dets eventuelle manglende overholdelse.

Funktioner i ICSMS

Systemet tillader, at information om lovlige og ulovlige produkter deles hurtigt og effektivt mellem myndighederne.

Det understøtter desuden markedsovervågningsaktiviteter ved at levere et register over myndighedernes dokumentation, herunder identifikation af de kontrollerede produkter og resultaterne af testene/kontrollerne. ICSMS muliggør desuden specifikke søgninger efter ikke-kompatible produkter.

Hver myndighed skal indtaste data om undersøgte produkter, som ikke allerede er i databasen, samt tilføje information (fx yderligere testresultater eller håndhævelse/trufne foranstaltninger) til en allerede eksisterende produktinformationsfil.

ICSMS hjælper derfor særligt myndigheder med at:

  • Fremme hurtig udveksling af oplysninger om markedsovervågningsforanstaltninger.
  • Koordinere aktiviteter og kontroller mere effektivt.
  • Dele ressourcer, således at den enkelte myndighed har mere tid til at koncentrere sig om andre produkter, der endnu ikke er kontrolleret/testet.
  • Udføre omfattende markedsinterventioner uanset hvor produkterne befinder sig. Dette ved hjælp af de nyeste oplysninger, og der kan således undgås gentagne kontroller.
  • Sikre, at markedsovervågning er effektiv og ensartet i alle medlemsstater og herigennem undgå konkurrenceforvridning.
  • Oprette et leksikon over efterretningsinformationer vedrørende EU-markedet.

Spørgsmål

Obfuscated Email

Få hjælp:

Obfuscated Email

Obfuscated Email

Obfuscated Email

Obfuscated Email