Børnekemi - kontrolindsatsen

I perioden 2013-2016 er der i medfør af Børnekemipakken afsat 20 mio kr til at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. I perioden øges informationen om og kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år, da de især er sårbare overfor skadelig og unødvendig kemi.

Børnekemipakken skal over en fireårig periode sikre en målrettet og handlingsorienteret indsats mod ulovlige og problematiske produkter rettet mod børn, gennem et tæt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder.

Virksomhedernes behov for viden om reglerne afdækkes, og derefter gennemføres information tilrettet de enkelte produkttyper, som legetøj, tekstiler m.v. På den måde sikres det, at små og mellemstore virksomheder får et bedre kendskab til de relevante regler, ligesom de vejledes om, hvilke stoffer der er uønskede eller unødvendige i produkter til børn og unge.

Miljøministeriet, SKAT og Sikkerhedsstyrelsen gennemfører i 2014, 2015 0g 2016  fælles containerkontroller ved grænserne, blandt andet i Padborg og Århus havn. 

Der iværksættes større kontrolkampagner vedrørende produktgrupper, som børn og unge er særligt eksponeret for. Kampagnerne er fokuseret på importerede varer fra lande uden for EU, f.eks. kontrol af legetøj (bl.a. balloner) , kontrol af kemikalier i forbrugerelektronik (computere, tablets, mobiltelefoner, elektrisk legetøj) og kontrol af kemiske stoffer i tekstiler til børn (bl.a. overtøj, sko og tekstiler i børns sovemiljø).

Kontrollerne sigter bredt på at kontrollere om produkterne er lovlige og derfor ikke udgør en risiko for børnene. Der fokuseres på regler der har været gældende i længere tid, nyere regler, som f.eks. de skærpede regler på legetøjsområdet samt regler om produktsikkerhed. Der kan også være tale om indsatser rettet mod produkter og kemikalier, som kan skade det ufødte barn, og som kvinder i den fødedygtige alder udsættes for.

 

Kontrolkampagner 2016:

 

Kontrolkampagner 2015:

Udklædningstøj til børn

Kontrol af kemiske stoffer i børns sovemiljø 

Kontrol af sko til børn

Containerkontrol af tekstiler til børn

Kemiske stoffer i børneovertøj

Nitrosaminer i balloner 2

 

Kontrolkampagner 2014:

Kontrol af fingermaling

Nitrosaminer og nitroserbare stoffer i legetøj

CMR stoffer i legetøj

Ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Containerkontrol af legetøj