Tilsynsbesøg hos pesticidforhandlere samt ulovlig salg og besiddelse af danske pesticider

Oversigt over antal tilsynsbesøg hos pesticidforhandlere med indskærpelser og politianmeldelser samt de enkelte overtrædelser fordelt på type samt ulovlig salg og besiddelse af danske pesticider hos forhandlere til professionelle.

Oversigt over antal tilsynsbesøg hos pesticidforhandlere i 2017 med indskærpelser og politianmeldelser samt de enkelte overtrædelser fordelt på type 

Der kan være flere typer overtrædelser ved samme tilsynsbesøg, og optællingen omfatter alle overtrædelser om pesticider.

 

Pesticidkontrol

Forhandler til professionelle. (Grovvarerforretning og forhandler af meget giftige midler

Plante-skoler

Bygge-markeder

Øvrig detail

Mellemhandler:

(f.eks. importør, distributør, producent og ompakker)

Total

Antal tilsynsbesøg

101

4

13

38

19

175

Antal tilsynsbesøg med overtrædelser
vedrørende pesticider

26 (26%)

2 (50%)

1 (8%)

4

(10%)

1 (5%)

34 (19%)

Politianmeldelser

2

-

-

-

-

2

Manglende advarselstrekant på døren til giftrum

6

-

-

-

-

6

Ulovlige udenlandske pesticider

-

-

-

-

-

0

Forkert opbevaring af giftige pesticider

4

-

-

-

-

4

Salg af giftige pesticider uden tilladelse

5

-

-

-

-

5

Utætte emballager/brudte pakninger

-

-

-

-

-

0

Dunk uden etiket / ulæselig etiket

2

-

-

-

-

2

Ukorrekt opbevaring af koncentrerede pesticider til private

1

-

-

-

-

1

Salg/besiddelse af pesticider, der ikke 
længere må sælges i Danmark

10 (10%)

2 (50%)

1 (8%)

4 (10%)

1 (5%)

18 (10%)

- Heraf med midler til professionel brug

1 (1%)

-

-

-

-

1

- Heraf med midler til privat brug

3 (3%)

2

1

4

1

11

- Heraf med begge typer midler

6 (6%)

-

-

-

-

6

Oversigt over antal tilsynsbesøg hos pesticidforhandlere i perioden fra 1. jan. 2018 til 1. maj 2019 med eventuelle indskærpelser og politianmeldelser samt de enkelte overtrædelser fordelt på type

Der kan være flere typer overtrædelser ved samme tilsynsbesøg, og optællingen omfatter alle overtrædelser om pesticider.

Pesticidkontrol

Forhandler til professionelle.

(Grovvarerforretning og forhandler af meget giftige midler)

Plantecenter/
planteskole

Byggemarkedr

Øvrig detail

Mellemhandler:

(f.eks. importør, distributør,

producent og ompakker)

Total

Antal tilsynsbesøg[1]

110

8

38

48

19

223

Antal tilsynsbesøg med overtrædelser
vedrørende pesticider

30 (27 %)

7 (88 %)

9 (24 %)

13 (27 %)

2 (11 %)

61 (27 %)

Politianmeldelser

3

0

0

2

0

5

Manglende advarselstrekant på døren til giftrum

3

0

0

0

0

3

Ulovlige udenlandske pesticider

0

0

0

0

0

0

Forkert/uforsvarlig opbevaring af pesticider (ifm. fødevarer, giftrum mm.)

8

0

3

1

0

12

Salg af giftige pesticider uden tilladelse

3

0

0

0

0

3

Salg af pesticider i uoriginal emballage/etiket, eller uden læselig etiket

1

0

0

1

0

2

Salg af pesticider med forældet mærkning (CLP)

6

1

1

1

0

9

Ukorrekt opbevaring af koncentrerede pesticider til private

1

0

4

3

0

8

Manglende S1/F1-autorisation

0

0

0

2

1

3

Mangelfuld bogføring/lagerstyring over meget giftige pesticider (fosforbrinte)

1

0

0

0

0

1

Ulovligt salg og/eller besiddelse af pesticider, der ikke (længere) er godkendt i Danmark

18 (16 %)

6 (75 %)

4 (11 %)

12 (25 %)

2 (11 %)

42 (19 %)

- Heraf med midler til professionel brug

5 (5 %)

0

0

1

1

7

- Heraf med midler til privat brug

10 (9 %)

6

3

11

1

31

- Heraf med begge typer midler

3 (3 %)

0

0

0

0

3

1) 18 tilsynsbesøg hos forhandlere til professionelle er ikke medtalt, da virksomheden/afdelingen var helt eller delvist lukket ved besøget.

Ulovlig salg og besiddelse af danske pesticider hos forhandlere til professionelle i 2017

Postnr

Ulovlige danske pesticider hos forhandlere til professionelle i 2017

Aktivstof

Professionelle pesticider

Kategori

Godk. tilsv.

midler

2750

Kibrill Spray mod bladlus (146-1)

Dazide 85 (544-1)

Trimidal 9 EC  (57-2)

Fungaflor Smoke (216-1)

Pyrethrin I og II

Daminozid

Nuarimol

Imazalil

 

X

X

X

Afmeldt

Afmeldt

Udløbet

Udløbet

Ja

Nej

Nej

3320

Titus WSB (3-197)

Rimsulfuron

X

Dispensation udløbet

Nej - disp

6372

Lido 410 SC (1-161)

Terbuthylazin, pyridat

X

Afmeldt

Nej

6520

Natria Biodux Insektsæbe (342-6)

Talius (3-196)

Kaliumoleat

Proquinazid

 

X

Afslået

Dispensation udløbet

Nej

Nej - disp*

6800

Totril (132-6)

Ioxynil

X

Afmeldt

Nej

6800

Svampefri Svampemiddel Klar-til-brug (424-17)

Svovl

 

Afmeldt

Ja

6950

Talius (3-196)
Natria mod ukrudt (18-516)

Proquinazid

Pelargonsyre

X

Dispensation udløbet

Afmeldt

Nej - disp*

Ja

7400

Baymat Rosenspray (18-298)

Bitertanol

 

Udløbet

Nej

7700

MosFri Koncentrat (424-21)

Decansyre

 

Udløbet

Nej

7800

Inter Pirimicarb 50 (221-67)

Pirimicarb

X

Afmeldt

Ja

7870

Mavrik 2F, (396-13)

 

VegaNo (569-11)

Sneglefri Ferramol (364-8)

Tau-fluvalinat

 

Hvidløg

Ferrifosfat

X

Overdraget til anden virksomhed

Afslået

Afslået

Ja

 

Nej

Ja

* Talius (proquinazid) reg. nr. 3-201 blev godkendt 11.04.2018.

 

Ulovlig salg og besiddelse af danske pesticider hos forhandlere til professionelle i 2018 – 1. maj 2019

 

Produktnavn

prof

Reg.nr

Aktivstof

Kategori

Godk. tilsv.

2780

ND Metamitron 700

X

242-22

Metamitron

Afmeldt

Ja

3320

Sneglefri Ferramol

 

364-8

Ferrifosfat

Afslået

Ja

3720

Smart Bayt

 

18-518

Ferrifosfat

Afslået

Ja

4900

Glyfonova Accelerator

X

11-44#

Glyphosat

Afslået

Nej#

5500

Keeper mod ukrudt koncentrat

 

18-364

Glyphosat

Afslået

Nej#

6280

Avaunt

Express SX

Nicanor 20 SG

X

X

X

3-179

3-177

3-175

Indoxacarb

Tribenuron-methyl

Metsulfuron-methyl

Overdraget til anden virksomhed

Overdraget til anden virksomhed

Overdraget til anden virksomhed

Ja

Ja

Ja

6500

Mota FL

Sneglefri Ferramol

Gardoprim 500 FW

ND Metamitron 700

 

 

X

X

18-392

364-8

1-104

242-22

Nellikeolie m.m.

Ferrifosfat

Terbuthylazin

Metamitron

Afslået

Afslået

Afmeldt/migreret

Afmeldt

Nej

Ja

Nej

Ja

6600

Promoxon Extra

X

347-30

1-naphthyleddikesyre

Dispensation udløbet

Nej -Disp.

6630

Tanaco Malathion insektpudder

Tanaco Malathion

 

 

X

179-20

 

179-4

Malathion

 

Malathion

Afslået

 

Afslået

Nej

 

Nej

6800

Safari

X

3-153

Triflusulfuron-methyl

Overdraget til anden virksomhed

Ja

6870

Baymat Ultra SE

 

18-568

Tebuconazol

Overdraget til anden virksomhed

Ja

7160

Tanaco Plænerens klar til brug

 

361-23

2,4D; MCPA;MCPP-P; dicamba

Afslået

Nej¤

7190

Sneglefri Ferramol

 

364-8

Ferrifosfat

Afslået

Ja

7300

Spruzit Insektfri klar til brug

Tanaco Insektsæbe klar til brug

Bonus Effect Plænerens klar til brug

Keeper L mod ukrudt

Baymat Ultra SE

Monitor

Talius

 

 

 

 

X

 

X

364-9

 

179-43

 

361-48

 

18-498

18-568

48-28

3-196

Pyrethrin I og II

 

Linolsyre

 

2,4-D;MCPA;MCPP-P;

dicamba

Diflufenican-glyphosat

Tebuconazol

Sulfosulfuron

Proquinazid

Afmeldt

 

Afmeldt

 

Afslået

 

Overdraget til anden virksomhed

Overdraget til anden virksomhed

Overdraget til anden virksomhed

Dispensation udløbet

Ja

 

Nej

 

Ja

 

Ja

Ja

Ja*

Måske$

7330

Topik

X

1-197

Clodinafop-propargyl

Overdraget til anden virksomhed

Ja

7430

Keeper mod ukrudt koncentrat

 

18-364

Glyphosat

Afslået

Nej#

7441

Lusefri N Insektsæbe klar til brug

Natria Biodux Insektsæbe klar til brug

 

364-45

 

342-7

Fedtsyresalte

 

Kaliumoleat

Afslået

 

Afslået

Nej

 

Nej

8643

Glyfosate 360

Mesurol sneglegift 1%

Jablo Glyphosat

X

 

X

650-27

18-18

48-42

Glyphosat

Mercaptodimethur

Glyphosat

Afmeldt

Afmeldt

Afslået

Ja

Nej

Nej#

8752

Keeper Spray

 

18-363

Glyphosat

Afslået

Nej#

8800

Natria mod ukrudt

 

18-516

Pelargonsyre

Afmeldt

Ja

De pågældende glyphosatholdige midler fik afslag pga. indhold af tallowamin hjælpestoffet som følge af EU-beslutning. Frist for anvendelse per 31. december 2017.

¤ Blandt de MCPA-midler til græsplæner som i foråret 2014 fik afslag pga. mulig risiko for børn. Midlerne skulle være bortskaffet efter 1. september 2014.

* Indtil 28.2.2018, hvorefter godkendelsen er ophørt pga. mulig risiko for udvaskning. Frist for anvendelse og opbevaring er 28.8.2019.

$ Talius (proquinazid) reg. nr. 3-201 blev godkendt 11.04.2018.