Nyt fra Kemikalieinspektionen

undefined

Skadelig kemi fundet i slim-legetøj igen

26. februar 2020

Miljøstyrelsen tilbagekalder fire slim-legetøjsprodukter og opfordrer forbrugerne til at skille sig af med legetøjet med det samme.

Læs mere her

Miljøstyrelsen genoptager håndhævelse af det automatiske forbud mod anvendelse af CMR-stoffer i kosmetiske produkter

Opdateret den 6.marts 2018

Miljøstyrelsen satte i foråret 2016 håndhævelsen af det automatiske forbud mod CMR-stoffer i bero. Styrelsen vurderede, at forbuddet ikke kunne håndhæves effektivt i forhold til alle aktører på markedet, da der var opstået uklarhed om fortolkningen heraf. Miljøstyrelsen fastholder, at et automatisk forbud er den rigtigste fortolkning af kosmetikforordningens art. 15, og styrelsen er nu af den opfattelse, at forbuddet fremadrettet vil kunne håndhæves effektivt.

Læs mere her

 

 


Kontrol af kosmetik til børn og unge

22-08-2016

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2016 kontrolleret kosmetiske produkter til børn og unge for, om de overholder kosmetikreglerne, der blandt andet kræver mærkning af parfumestoffer og en beskrivelse af produktets funktion.

15 ud af 46 produkter overholdt ikke reglerne.

Se nyhed om kontrol af kosmetik til børn og unge