Ciaté Denim Kit neglelim

Ciaté Denim Kit neglelim indeholder høje mængder kræftfremkaldende chloroform.

undefined

Dato: 9. december 2015

Produkttype: neglelim

Produktnavn: Ciaté Denim Kit

Forhandleren: Normal

Miljøstyrelsen opforder forbrugere, der har købt neglelimen hos butikskæden Mormal, til at returnere produktet til forhandleren eller smide produktet ud.

Påbud: Miljøstyrelsen har pålagt Normal at stoppe salget af neglesættet Ciaté Denim Kit, advare mod brug af limen og kalde produktet tilbage fra forbrugerne.

Begrundelse : Neglelimen indeholder stoffet trichlormethan (bedre kendt som chloroform). Udsættelse for chloroformdampe kan føre til skader på lever og nyrer og øge risikoen for kræft.