Carena Swing Lift madras

Carena Swing Lift madrassen indeholder tre chlorerede flammehæmmere, som kan være kræftfremkaldende.

  undefined

Dato: 25. marts 2015

Produkttype: madras til lift

Produktnavn: Carene Swing Lift madras

varenr.: 37183789, stregkode: 7 321591 837893

Forhandleren: Kære Børn

Miljøstyrelsen opfordrer forbrugere, der har købt Carena Swing Lift madras at returnere produkterne til butikken.

Påbud:  Miljøstyrelsen har påbudt importører og butikker om at tilbagekalde produkterne fra forbrugerne.

Begrundelse:  Miljøstyrelsen har fundet tre skadelige flammehæmmere i produktet. Flammehæmmerne afgives fra produktet i koncentrationer, som kan skade børns sundhed. Der er tale om fund af tre chlorerede flammehæmmere, som kan være kræftfremkaldende og som er forbudt i legetøj til børn under tre år og legetøj, der er beregnet til at komme i munden.