Statistikforordningen

Forordning om statistik på pesticidområdet beskæftiger sig med indsamling af data for, hvor store mængder pesticid-aktivstoffer der henholdsvis sælges og anvendes i de enkelte medlemslande.

Statistikforordningen fastsætter fælles regler for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over markedsføring og anvendelse af sprøjtemidler. Statistikkerne vedrører dels de mængder pesticider, der årligt markedsføres, dels de mængder pesticider, der årligt anvendes.

EU bruger de harmoniserede og sammenlignelige statistikker over afsætning og anvendelse af pesticier til at kunne  for udforme, overvåge og udvikle EU lovgivningen, så man sikre en sammenhængende strategi for bæredygtig anvendelse af sprøjtemidler på tværs af EU-medlemslandene.
Læs statistikforordningen på EU’s hjemmeside

Krav til medlemslande

Alle medlemslande er en gang om året forpligtede til at indberette salgsstatistik til EU Kommissionen. Første indberetning var i 2011. Der skal én gang hvert 5. år indsendes forbrugsstatistik til EU-Kommissionen for de pesticid-aktivstoffer, der anvendes i et udvalgt antal afgrøder, der er repræsentative for de enkelte medlemslande.

Danske initiativer

I Danmark har vi i en lang årrække årligt udarbejdet statistik over salg af pesticid-aktivstoffer og produkter. Opgørelserne udkommer en gang om året. Statistikken indeholder endvidere en opgørelse over selve pesticidforbruget ude hos jordbrugerne. Den opgørelse er baseret på de sprøjtedata, som jordbrugerne indberetter årligt til Miljøstyrelsen i IT systemet SJI - sprøjtejournalindberetning.
Læs om den salgsstatistik, som Miljøstyrelsen udgiver