Strategier og regler

Fakta, forsigtighed og omtanke

Et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag Pesticidstrategi 2017-2021. Strategien er Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider og afløser Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016.

Pesticidstrategien bygger på en langvarig og målrettet indsats for at nedbringe pesticidbelastningen i Danmark. Strategien omfatter en lang række forskellige indsatser, som på forskellig vis bidrager til et mindre belastende pesticidforbrug. Strategien har fire hovedområder:
• Godkendelse af pesticider 
• Målrettet kontrol 
• Indsamling af viden gennem forskningsprogrammet 
• Oplysning, rådgivning og vejledning