Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016

Haveejerne vælger i langt højere grad de såkaldte klar-til-brug sprøjtemidler, når de køber ind. Salget af de koncentrerede midler er faldet, og det er godt nyt, da brugen af de koncentrerede midler er forbundet med større risiko for både sundhed og miljø.

Miljøstyrelsen opgør og publicerer oplysninger om salget af sprøjtemidler, der kan anvendes i private haver. Denne opgørelse omhandler salget i 2015 og 2016, samt et kort resumé af udviklingen gennem hele perioden fra 2007. Opgørelsen er baseret på godkendelsesindehavernes årlige indberetning af solgte sprøjtemidler til Miljøstyrelsen.

Salget af sprøjtemidler til det private marked var i 2015 og 2016 på hhv. 20,8 og 20,1 tons aktivstoffer. Dette er den laveste mængde solgt til dette markedssegment siden 2007, hvor de årlige opgørelser af sprøjtemiddelsalget til private blev påbegyndt. Der er sket et fald i salget af phenoxysyremidler, der formodentlig skyldes et forbud mod nogle af midlerne til græsplæner i 2014.

I slutningen af 2015 blev der indført nye kriterier for hvilke midler, der kan købes af ikke-professionelle og hvorvidt disse midler må stå frit fremme i butikken. I 2016 udgjorde k-t-b midlerne (brugsfærdige opløsninger) hele 62 % af den samlede solgte mængde aktivstof til private. Det er især ukrudtsmidlerne herunder glyphosat, der er i højere grad er solgt som k-t-b-midler frem for koncentrerede midler.

Læs  rapporten her:

 

Arkiv

2014

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007