Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2017

I 2017 indkøbte havecentrene og butikkerne færre pesticider til det private marked end nogensinde før.

Miljøstyrelsen opgør og publicerer oplysninger om salget af sprøjtemidler, der kan anvendes i private haver. Denne opgørelse omhandler salget i 2017, samt et kort resumé af udviklingen gennem hele perioden fra 2007. Opgørelsen er baseret på godkendelsesindehavernes årlige indberetning af solgte sprøjtemidler til Miljøstyrelsen.

I 2017 indkøbte butikkerne pesticider med i alt 20 ton aktivstoffer til privat brug, og det er et lille fald på knap 0,3 ton i forhold til året før. Det viser Miljøstyrelsens årlige opgørelse over detailhandlens indkøb af pesticider. Faktisk er det fjerde år i træk, at detailhandlens indkøb af pesticider til private falder, og mængden er den laveste i de 11 år, Miljøstyrelsen har lavet opgørelsen.

Mens det samlede salg af pesticider går i den rigtige retning, så er der registret et fald i salget af færdigopblandede klar-til-brug midler. Under en fjerdedel af de solgte midler sælges således som klar til brug, og det er et fald på otte procentpoint i forhold til to år tidligere. Miljøstyrelsen anbefaler, at man køber klar-til-brug-midler, fordi det sikrer, at forbrugeren doserer midlerne rigtigt. Samtidig mindsker det risikoen for spild eller kontakt med huden, når man skal opblande de koncentrerede midler. Det falder godt i tråd med den politiske aftale, som er indgået i januar 2019. Fra 1. juli 2020 bliver det nemlig kun tilladt for private at købe og anvende pesticider der er opblandet og klar-til-brug, eller koncentrerede pesticider, hvor der er en lav risiko, som f.eks. pelargonsyre. Dette betyder bl.a. at det fremover ikke vil være tilladt at købe koncentrerede glyphosat-produkter uden autorisation.

Læs rapporten her

 

 Arkiv

2015/2016
Rettelsesblad til 2015/2016

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007