Pesticidstatistik: Landbrug, privat haver, offentlige arealer og golfbaner

Hvert år udkommer der sprøjtemiddel-statistikker, der blandt andet opgør data for salg og belastning.

Jordbruget  m.v.
Publikationen Bekæmpelsesmiddelstatistikken opgør blandt andet det samlede salg af sprøjtemidler og biocider i et enkelt år til jordbrugerne (landmænd, gartnerier m.v.). De nyeste statistikker indeholder oplysninger om både behandlingshyppigheden (BH) og pesticidbelastningsindikatoren (PBI). 

Private:
Publikationen "Salg af pesticider til brug i private haver" viser produkter og solgte mængder for hovedgrupper af midler markedsført til privatmarkedet samt en oversigt over salg fordelt på de enkelte aktivstoffer.

Offentlige arealer :
Publikationen "Pesticidforbruget på offentlige arealer" udkommer hvert tredje år, og opgør forbruget i staten, regioner og kommuner.

Golfklubber
Miljøstyrelsen offentliggør fremover hvert forår belastningsdata fra golfklubbernes indberetning af deres sprøjtemiddelforbrug. Data belastningsloft for 2013 ligger her.