Projekter igangsat i 2018 i regi af partnerskabet

Miljøstyrelsen modtog i sommeren 2018 en lang række projektforslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i regi af partnerskab for præcisionssprøjtning. Der blev i alt søgt om finansiering på 3,7 mio. kr. Der blev i første omgang i august måned finansieret 12 projekter for 1,3 mio. kr., og der er i november givet tilsagn om finansiering af yderligere 5 projekter. Alle projekter bliver gennemført frem til udgangen af december 2018.

Du kan se oversigten over de 17 projekter her.