Projekter i 1. runde i partnerskabet

Miljøstyrelsen modtog primo august i alt 30 projektforslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i regi af partnerskab for præcisionssprøjtning. Der blev i alt søgt om finansiering på 3,7 mio. kr. Da puljen var på 1,3 mio. kr., er der givet tilsagn om finansiering af i alt 12 projekter, som bliver gennemført frem til udgangen af december 2019.

Du kan se oversigten over de 12 projekter her, hvor du også finder kontaktoplysninger på projektlederne.