Aktiviteter og projekter

I hver af partnerskabets fokusgrupper igangsættes der løbende en række aktiviteter og projekter.

På denne side vil du løbende kunne læse mere om hvilke aktiviteter der foreslåes igangsættes, hvilke der ér igangsat (det vil man kunne se fra ultimo august 2018) og hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter. 

Her finder du den skabelon, der vil blive brugt til at beskrive forslag til aktiviteter. 

Her  finder du et tænkt eksempel på en aktivitet beskrevet i en udfyldt skabelon.

En lang række aktiviteter vil blive igangsat alene med deltagernes egen finansiering (tid og teknisk udstyr mv.) Andre aktiviteter kan evt. blive finansieret af Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen der træffer beslutning om hvilke af de modtagne aktivitets-forslag, der kan finansieres.

Du er velkommen til at foreslå aktiviteter. Det kan ske enten ved at deltage i partnerskabets fokusgrupper eller ved at fremsende forslag til aktivitet/projekt ved at udfylde en skabelon til partnerskabets sekretariat eller til en af de fem fokusgruppeledere. 

De foreslåede aktiviteter, vil i løbet af sommeren kunne findes her på siden. Formålet er at partnerskabets medlemmer får kendskab til projektforslag og kan tilbyde at indgå i projektsamarbejder. 

Her kan du læse om tidsplanen og om processen for at indgive forslag til og igangsætning af projekter

Her kan du læse de enkelte foreslåede aktiviteter og projekter, som du evt. er interesseret i at bidrage til/deltage i.