Aktiviteter og projekter

I hver af partnerskabets fokusgrupper igangsættes der løbende en række aktiviteter og projekter.

På denne side vil du løbende kunne læse mere om hvilke aktiviteter, partnerskabets medlemmer foreslår igangsat, hvilke projekter der er finansieret og hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter. 

Der vil flere gange fremover blive udbudt midler til gennemførelse af projekter i regi af partnerskabet.

Projekter igangsat i 2018

Her kan du finde overblik over hvilke projekter der i regi af partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen i 2018, og som gennemføres i perioden september-december. 

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om hvilke projekter, der skulle finansieres.

Mulighed for at få finansieret projekter i fremtiden

Miljøstyrelsen vil ultmo 2018/primo 2019 igen anmode om projektforslag med henblik på at igansætte flere projekter vedr. præcisionssprøjtning. Mere information om dette følger på siden her, og der sendes en mail til alle medlemmer af partnerskabet, når der åbnes for nye projektforslag.

Her finder du den skabelon, der skal bruges til at beskrive forslag til aktiviteter.