Aktiviteter og projekter

I hver af partnerskabets fokusgrupper igangsættes der løbende en række aktiviteter og projekter.

På denne side vil du løbende kunne orientere dig om hvornår der kan søges om finansiering af projekter, hvilke projekter der er finansieret, hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter mv. 

Der vil flere gange fremover blive udbudt midler til gennemførelse af projekter i regi af partnerskabet.

Mulighed for at få finansieret projekter i 2019 og frem

Miljøstyrelsen giver nu igen mulighed for, at man kan fremsende tilbud på projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi. Styrelsen skal anmode om tilbud på projektforslag senest den 19. februar 2019. Du kan læse mere om muligheden her

Her finder du den skabelon, der skal bruges til at beskrive forslag til aktiviteter. 

 

Projekter gennemført i 2018

Her kan du finde skema med overblik over 16 projekter der i regi af partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i 2018. 

Her kan du finde information om og leverancer for de 16 projekter, der blev gennemført med Miljøstyrelsens finansiering i 2016.

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om hvilke projekter, der kunnne finansieres.