Aktiviteter og projekter

I hver af partnerskabets fokusgrupper igangsættes der løbende en række aktiviteter og projekter.

På denne side vil du løbende kunne læse mere om hvilke aktiviteter, partnerskabets medlemmer foreslår igangsat, hvilke projekter der er finansieret og hvem der er kontaktperson for de enkelte aktiviteter. 

Der vil flere gange fremover blive udbudt midler til gennemførelse af projekter i regi af partnerskabet.

1. runde af projekter igangsat

Her kan du læse hvilke projekter der i partnerskabets 1. runde er finansieret af Miljøstyrelsen, og som gennemføres i perioden september-december 2018: 

Her kan du læse om alle de 32 foreslåede aktiviteter og projekter, som blev fremsendt til Miljøstyrelsen i juni 2018. På baggrund af de fremsente forslag og projekttilbud, vurderede Miljøstyrelsen projekterne, bl.a. deres relevans og traf på den baggrund beslutning om hvilke projekter, der skulle finansieres.

Mulighed for at få finansieret projekter i fremtiden

Miljøstyrelsen forventer, at der senere i 2018 igen vil blive mulighed for at fremsende projektforslag med henblik på at opnå finansiering. Mere information om dette følger på siden her, og der sendes en mail til alle medlemmer af partnerskabet, når der åbnes for nye projektforslag.

Her finder du den skabelon, der skal bruges til at beskrive forslag til aktiviteter.