Partnerskab om præcisionssprøjtning

Formålet med partnerskabet om præcisionssprøjtning (PPS) er at øge anvendelsen af sprøjte- og præcisionsteknologier, som kan medvirke til at reducere pesticidforbruget - til gavn for både miljøet og bundlinjen. Partnerskabet er åbent for alle, der arbejder med anvendelse af pesticider: landmænd, gartnere, maskinstationer, rådgivere, teknologivirksomheder, organisationer m.fl.

I partnerskabet gennemføres aktiviteter, som skal medvirke til at øge udvikling og anvendelse af præcisionssprøjtning. Det kan fx være faglige møder, demonstrationsarrangementer, efteruddannelse, tests og validering af udstyr og andre tiltag der fremmer samarbejde og udvikling på området.

Når du melder dig ind i partnerskabet, inviteres du til at deltage i aktiviteterne; herudover er der ingen forpligtelser. Du har også mulighed for at tage aktiv del i planlægningen og gennemførelse af aktiviteter i partnerskabet.

Du kan nedenfor finde oplysninger om: baggrunden for partnerskabet, information om 5 fokusområder, planlagte møder, nyheder, mulighed for tilmelding og kontaktoplysninger.