Udkast til Pesticidstrategi 2017-2021 er i høring

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en politisk aftale den 21. april 2017 om en ny pesticidstrategi.

Strategien skal være Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider og skal afløse Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016. Strategien er sendt i høring til den 21. august 2017. 

Læs udkastet til pesticidstrategien 2017-2021

Læs nyhed om høringen