Internationalt review

International undersøgelse sammenligner målte værdier for udvaskning af pesticider med teoretisk forventede værdier. Undersøgelsen blev påbegyndt i juni 2015 som opfølgning på et initiativ i Sprøjtemiddelstrategien 2013 – 2015.

I undersøgelsen ” Comparison of regulatory modelling and data from the Danish Pesticide Leaching Assessment Programme ” sammenlignes modelleringsresultater - dvs teoretisk forudsigelser - for udvaskning af pesticider til grundvandet, med faktisk målt udvaskning fra det danske varslingssystem for udvaskning af pesticider (VAP).

Formålet var at undersøge hvilke teoretiske modelleringer, der stemmer bedst overens med den faktiske udvaskning til grundvand målt i VAP. Undersøgelsen viser, at der ikke er en af modelleringerne som er den bedste. For de stoffer, hvor der er målt en uacceptabel udvaskning, er den danske modellering den der bedste fanger denne risiko. For stoffer, hvor der ikke er målt nogen eller kun lav udvaskning til grundvandet, er EU-måden at modellere på, den der stemmer bedst overens med de målte værdier. Men undersøgelsen viser også, at modellering med EU-input underestimerer risikoen for udvaskning for nogle af de stoffer, hvor der er en reel risiko.

Ud fra undersøgelsens resultater kan man ikke forudsige, hvilken modelleringsmetode der bedst vil beskrive udvaskningen for stoffer, der ikke er testet i VAP.