Bichel-udvalget

Et særligt udvalg - Bichel-udvalget - kulgravede i 90'erne alle aspekter ved at bruge bekæmpelsesmidler i landbruget. Herunder også de samlede konsekvenser af en afvikling over 10 år af brugen af pesticider

Udvalgets rapport forelå i 1999. På den baggrund blev pesticidhandlingsplan II udarbejdet. I  Pesticidhandlingsplan II, der blev udsendt i marts 2000, er det målet, at behandlingshyppigheden på de konventionelt dyrkede arealer skal være reduceret til under 2,0, inden udgangen af 2002. Evalueringen af, hvorvidt målsætningen er opfyldt, vil ske med udgangspunkt i behandlingshyppigheden beregnet efter den hidtidige metode.
Læs pesticidplan II her (word)

Rapporter fra Bichel-udvalget 

Rapport fra hovedudvalget
Rapport fra underudvalget om jordbrugsdyrkning
Rapport fra underudvalget om produktion, økonomi og beskæftigelse
Rapport fra underudvalget om miljø og sundhed
Rapport fra den tværfaglige økologigruppe