Handlingsplaner og EU

Den danske indsats i forhold til brugen af pesticider er bl.a. forankret i EU-lovgivning, specielt EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og forordningen om statistik på pesticidområdet.

Rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider sætter fokus på at skabe en bæredygtig anvendelse af pesticider. Statistikforordningen skal sikre, at man nationalt og på EU niveau får et overblik over både salg og anvendelse af pesticider.
Læs om rammedirektivet om bæredygtighed anvendelse af pesticider
Læs om statistikforordningen  

Den danske indsats

En række af kravene, der indgår i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider, indgår i regeringens pesticidstrategi, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Pesticidstrategien indeholder en lang række forskellige initiativer, der skal sikre at man når den overordnede målsætning om at reducere pesticidbelastningen.

En stor del af initiativerne på pesticidområdet gennemføres af Miljøstyrelsen. Endvidere gennemføres indsatser i Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Andre ansvarlige ministerier er eksempelvis Skatteministeriet. 
   
Der er sat en lang række aktiviteter igang i forlængelse af pesticidstrategien, som man kan læse mere om andre steder på mst.dk.

Ældre politiske handlingsplaner

Danmark har en lang tradition for pesticidhandlingsplaner, og den første blev således udarbejdet allerede i  1986.