Sådan læser du etiketten

Hvis et sprøjtemiddel- eller biocidprodukt er godkendt af Miljøstyrelsen, vil det være forsynet med en dansk etiket med brugsanvisning.

Der skal være en dansk etikette på et godkendt sprøjtemiddel. En dansk etikette viser, at produktet er godkendt i Danmark, og at der kun er de stoffer i, som er tilladte i Danmark.

Miljøstyrelsen skal godkende alle etikettetekster, og producenterne har pligt til at melde enhver ændring ved sprøjtemidlet, der kan medføre, at etiketten skal ændres. Det er dit ansvar at følge instrukserne.

Etiketterne kan se meget forskellige ud, men de skal alle sammen indeholde standardoplysninger om indholdsstoffer samt korrekt og sikker brug.

I det følgende kan du få vejledning om, hvad du især skal være opmærksom på, når du læser etiketten.

Fakta om aktivstoffer

Det stof, der bekæmper ukrudt, skadedyr og svampesygdomme, kaldes for aktivstoffet. De fleste sprøjtemidler indeholder også andre stoffer - tilsætningsstoffer - bl.a. opløsningsmidler eller stoffer, der skal hjælpe aktivstoffet med at hæfte sig fast på planten.

Du finder som regel oplysningerne om aktivstofferne nederst på etiketten. Der kan være forskel på overskriften, men ofte står aktivstofferne under "Analyse", "Indhold" eller "Deklaration". Det aktivstof der står først, er det, der er mest af i produktet.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du går efter produkter med jern (sneglemidler og mosmidler), phenoxysyrer (ukrudt på plænen), svovl (svampemidler) og fedtsyrer (ukrudtsmidler til haven, fliser og grus).

Korrekt brug

Korrekt brug omfatter hvor, hvornår og hvordan du sprøjter. Resultatet af sprøjtningen bliver også beskrevet. Eksempelvis at ukrudtet visner ned i løbet af to uger. Informationerne er typisk samlet under overskriften "Brugsanvisning" eller "Anvendelse".

Sikker brug

Sikker brug handler om at bruge sprøjtemidlet på en måde, der ikke skader dig selv eller miljøet. Det handler også om at sørge for at opbevare midlet forsvarligt - og at du ved, hvordan du skal skille dig af med det.

Sundheds- og sikkerhedsanvisninger står som regel under overskriften "Forsigtig" eller "Advarsel". Der kan være krav om, at du skal bruge handsker, at du skal vaske dig efter brug eller at børn og husdyr ikke må færdes på området, før sprøjtemidlet er tørret ind. På mange sprøjtemidler står der også, at man ikke må bruge midlet nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Hvis midlet har et faresymbol, skal rester og tom emballage afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis midlet ikke har et faresymbol, kan man aflevere rester og tom emballage til den almindelige kommunale affaldsordning.

Læs mere om de forskellige faresymboler på etiketten

Se statistikken for salg af sprøjtemidler til brug i haver