Offentlige arealer

Landbrug

I 2007 fornyede stat, regioner og kommuner en aftale fra 1998 om at udfase sprøjtemidler på offentlige arealer. I perioden fra 1995 til 2016 er forbruget faldet med 91 procent.

Regeringen vedtog i 2017 en ny Pesticidstrategi 2017-2021. Heri indgår der en række indsatser. Nogle af indsatserne retter sig mod pesticidforbruget på offentlige arealer, idet kommuner, regioner og staten fortsat skal sænke forbruget i overensstemmelse med den frivillige aftale fra 2007.

Alle landets kommuner er som udgangspunkt omfattet af aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer, idet KL er medunderskriver på aftalen. Men det er op til de enkelte kommuner at træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan de vælger at følge aftalen. Herunder også at træffe beslutning om, hvorvidt de vælger at benytte ukrudtsbrændere eller andre alternative teknikker til at bekæmpe ukrudt.

Miljøstyrelsen følger udviklingen i forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer, og i nedenstående link til statistikken på området, fremgår den seneste statistik opgjort for forbruget i 2016.

Særlige regler for at opnå godkendelse af pesticider til boldbaner og parker med offentlig adgang

Fra den 26. november 2015 er der foranlediget af EU regler indført skærpede krav til de sprøjtemidler, der benyttes på græsarealer med offentlighedens adgang. Det vil sige offentlige parker, offentlig tilgængelige sportspladser og andre rekreative områder. De skærpede regler er indført for  at beskytte legende børn mod kontakten med rester af sprøjtemidler i græsset. Reglerne medfører,  at kemikaliebranchen eller andre skal søge sprøjtemidlerne godkendt specifikt til de rekreative arealer. Kun de midler, der kan leve op til de nye krav, vil blive godkendt.

Læs her den nyhed der blev udsendt primo 2016 om emnet. 

Læs videre

Initiativer der skal sikre færre sprøjtemidler i stat, region og kommune

Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer  (2007)

Statistik over forbruget på offentlige arealer

Konsulentordning til kommuner, regioner og statslige institutioner for at afvikle brugen af pesticider på det offentlige areal , sammenfattende rapport 2009