Liste over sprøjtemidler godkendt til brug på golfbaner

Her kan du se, hvilke sprøjtemidler, der er godkendt til at blive brugt på golfbaner.

Golfkølle og bold

Det er golfbanens/klubbens pligt selv at holde sig ajour med hvilke midler, det er tilladt at anvende og opbevare. Se hvordan nederst på siden her. Bemærk at det er lovgivningen, du skal overholde – oversigten og informationerne på mst.dk er blot en hjælp.

Her kan du se hvilke sprøjtemidler, der er godkendt til at blive brugt på golfbaner i 2018 samt de tilhørende belastningstal for de enkelte midler.

Listen over pesticider godkendt til brug på golfbaner (opdatateret juni 2019)

I 2015 blev der i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler indført en ændring med ikrafttrædelse pr. 26. november 2015 og med følgende ordlyd:

"§40 På rekreative græsarealer med offentlig adgang må der, for at sikre særligt børn mod uacceptabel eksponering, kun anvendes plantebeskyttelsesmidler, der ifølge etiketteksten er godkendt til netop denne anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På golfbaner, må der kun anvendes midler, der er godkendt til rekreative græsarealer med offentlig adgang, eller specifikt til brug på golfbaner."

Denne ændring betyder, at der på de enkelte sprøjtemidler skal fremgå af etiketten, at midlet er godkendt enten til rekreative græsarealer eller golfbaner, for at det er tilladt at benytte midlet på golfbanerne. Alternativt skal der foreligge en godkendelse om "mindre anvendelse" på golfbaner. 

Hold dig ajour

Golfklubber skal til enhver tid sikre sig, at anvendelsen og opbevaringen af sprøjtemidler sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det vil sige, at det er golfklubbens eget ansvar, at sikre sig, at de pesticider, der anvendes eller besiddes overholder eventuelle udfasningsfrister, der gælder for de midler, der er trukket af markedet/afmeldt af godkendelsesindehaverne og at man overholder frister gældende for midler, der er omfattet af et eventuelt anvendelsesforbud. Endvidere skal golfklubben være opmærksom på, at midlerne altid skal være godkendt af Miljøstyrelsen, og dermed have en dansk etiket og at anvendelsen sker i henhold til etiketten og brugsanvisningen, hvor det skal fremgå, at midlet er godkendt til udbringning på græs. 

Du kan tjekke hvilke sprøjtemidler, der er godkendte i vores bekæmpelsesmiddeldatabase.
Find information om reglerne på golfområdet