2014 forbrug af sprøjtemidler på golfbaner

Golfklubberne fik i 2013 nye regler for, hvor meget de må belaste miljøet med sprøjtemidler og regler om, at de årligt skal indberette de forbrugte mængder af sprøjtemidler og deres belastning til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har på baggrund af de indberettede data foretaget opgørelsen for 2014. Den viser, at stort set alle landets golfklubber overholder reglerne. Kun tre golfklubber har overskredet belastningsloftet i 2014.

Se hvilke sprøjtemidler golfklubberne har brugt i 2014 og hvor meget de har belastet.

Se den enkelte golfklubs sprøjtemiddelbelastning.

Her kan du læse den nyhed MST udsendte i februar 2016 om opgørelsen.