Praksisændring vedrørende dispensation efter art. 53 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen

EU-Kommissionen har udstedt et nyt guidance dokument vedrørende art. 53. Guidance dokumentet kan læses EU-Kommissionens side.

EU-Kommissionen har udstedt et nyt guidance dokument vedrørende art. 53.

Læs guidance dokumentet

Miljøstyrelsen ændrer i forbindelse hermed den administrative praksis ift. hvilke krav, der skal opfyldes for, at Miljøstyrelsen kan give en dispensation efter art. 53.

Den nuværende praksis har været, at styrelsen ved vurdering af alternativer har lagt afgørende vægt på, at den samlede miljøbelastning af alternativerne vil være væsentligt større. Ved vurderingen af alternativer er der endvidere lagt vægt på, om der for godkendte alternativer er tale om risiko for udvikling af resistens. Miljøstyrelsen har hidtil ikke lagt stor vægt på, om der er tale om en gentagen dispensation for et ikke-godkendt aktivstof, da der for alle dispensationer skal være vist sikker anvendelse for mennesker, sundhed og miljø.

Praksisændringen betyder følgende:

 • Ved vurderingen af alternativer lægges der vægt på, om der for godkendte alternativer er konstateret begyndende resistens.
 • Ved vurderingen af alternativer kan den samlede miljøbelastning af alternativerne kun bruges som et sekundært argument.
 • Ved dispensationer til ikke-godkendte aktivstoffer tillægges det særlig vægt, at der er tale om en gentagen dispensation, og ansøger skal i så fald dokumentere:
  • Ansøger skal dokumentere, at der ikke eksisterer andre anvendelige muligheder, og at det socio-agronomiske system ikke har kunnet ændres inden for den tid, der er gået, siden den første dispensation blev givet, og at det er nødvendigt midlertidigt at fortsætte anvendelsen af det ikke-godkendte aktivstof for at undgå uacceptable skader på planteproduktion eller økosystemer.
  • Ansøger skal angive, hvordan anvendelse kan begrænses mest muligt (fx dosering og antal behandlinger), og hvordan kombineret anvendelse af andre eksisterende delvist effektive tiltag bedst muligt kan fremmes.
  • Ansøgerne skal iværksætte og dokumentere igangværende og fremtidige aktiviteter med henblik på at finde langsigtede løsninger for at fjerne behovet for gentagne ansøgninger om dispensationer i fremtiden.
  • Ansøger skal overveje forskningsprojekter, der søger efter alternative acceptable løsninger, herunder helhedsbaserede tilgange. Tilgængelige rapporter skal indsendes, herunder nærmere oplysninger om formål, en konkret tidsplan samt oplysninger om planlagte og udførte indsatser.

Der skal stadig være vist sikker anvendelse for mennesker, sundhed og miljø.

Praksisændringen gælder for ansøgninger, som er modtaget efter 1. marts 2021.