GEP - God Eksperimentel Praksis

Sprøjtetjek
GEP-anerkendte forsøgsvirksomheder kan foretage officielt accepterede effektivitetsunderøgelser af sprøjtemidler

God Eksperimentel Praksis (GEP) skal sikre, at forsøg, der omhandler afprøvning af pesticiders effektivitet, fytotoxicitet, sidevirkninger og mulig udvikling af resistens i Danmark, udføres efter ensartede principper, der skal garantere høj kvalitet og gensidig godkendelse af forsøgsdokumentationen EU landene imellem.

Regelsættet

Sprøjtemidler skal godkendes efter plantebeskyttelsesforordningen ( Link til forordningens tekst ), før de må markedsføres og anvendes. Denne godkendelse omfatter en grundig vurdering af sprøjtemidlernes egenskaber. For at sikre en ensartet høj standard af de laboratorier og forsøgsvirksomheder, der udfører forsøgene, og for at sikre kvaliteten af forsøgsresultaterne, som sprøjtemidlerne vurderes efter, skal forsøgene udføres efter EU-direktivet for god laboratoriepraksis (GLP) ( Link til EU-direktivet ). 

Forholdene for markforsøg til undersøgelser af sprøjtemidlernes effektivitet er en del anderledes end for forsøg udført i laboratorier. Derfor er reglerne for god laboratoriepraksis tilpasset de forhold, der gælder for markforsøg i reglerne for god eksperimentel praksis (GEP) ( Link til EU-forordning om datakrav ). I Danmark er GEP-reglerne bestemt i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen og detaljeret beskrevet i GEP-manualen ( Hent GEP-Manualen her ).

Anerkendelse af GEP-forsøgsvirksomheder

Virksomheder, der ønsker at kunne udføre forsøg, der kan accepteres som GEP-standard, skal først anerkendes af den danske GEP Anerkendelsesenhed. Dette foregår ved at indsende en ansøgning til enheden [ Hent ansøgningsskema her (.doc) ].
De relevante afgrøder og dyrkningssystemer er meget forskellige, og derfor er kravene til forsøgsvirksomhedens ekspertise og udstyr forskellige i forhold til forskellige afgrøder. Der er dog foretaget en gruppering af anerkendelsesområderne. [ Hent oversigt over anerkendelsestyper her (.pdf) ]

 

Udførsel af GEP-forsøg

Virksomheder, der ønsker at få udført sprøjtemiddelforsøg efter GEP-standard, kan finde anerkendte forsøgsvirksomheder her [Hent oversigt med anerkendte GEP-virksomheder her].

 

GEP i EU

På europæisk plan foregår der et samarbejde i forhold til anerkendelser af GEP-virksomheder. (Se  Web-portalen Europæisk GEP-samarbejde ).