Kopi-godkendelse

En kopi er et ekstra handelsnavn til et pesticidmiddel, som allerede er godkendt i Danmark.

Godkendelsesindehaveren af det allerede godkendte pesticidmiddel kan selv søge om et ekstra handelsnavn, eller give et andet firma tilladelse til at være godkendelsesindehaver af midlet med det nye handelsnavn.

Krav til ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende informationer:

  1. navn og adresse på ansøgeren om det ekstra handelsnavn
  2. det navn, pesticidmidlet ønskes godkendt under
  3. udkast til dansk etiket
  4. navn og registreringsnummer på det i Danmark godkendte middel
  5. evt. tilladelse fra referencemidlets godkendelsesindehaver til den anden godkendelsesindehaver ( Letter of Access ).

Hent ansøgningsskema.

Ansøgningen kan mailes til Obfuscated Email eller sendes til:

Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Sagsbehandlingstid

Op til 45 dage.

Gebyrer

Når du som ansøger får godkendt et pesticidmiddel, skal du betale et gebyr. Se mere under gebyrer .

Vær opmærksom på, at der også skal betales et gebyr for en fornyet godkendelse af en kopi.

Når referencemidlet er på vej med en fornyet godkendelse, vil Miljøstyrelsen anmode godkendelsesindehaveren om at indsende fornyet ansøgning og opkræve gebyr ved modtagelsen af ansøgningen.

Efter du har fået en godkendelse

Et kopi-godkendt pesticidmiddel kan udelukkende markedsføres og anvendes i overensstemmelse med godkendelsen af referencemidlet.

En kopi vil udløbe på samme tid som godkendelsen for referencemidlet. Det gælder også, hvis godkendelsen til referencemidlet tilbagekaldes af andre grunde end af sikkerhedsmæssige årsager.

Kopien kan tilbagekaldes, hvis godkendelsesbetingelserne ikke længere er opfyldt, herunder i det tilfælde at godkendelsen af referencemidlet tilbagekaldes af sikkerheds- eller effektivitetshensyn.

Der betales 500 kr. i afgift for hver godkendelse pr. år, samt den relevante pesticidafgift, som betales til SKAT.

Her finder du reglerne

En kopi godkendes i medfør af artikel 33 i forordning 1107/2009.