Administrative ændringer - Artikel 44-45

Ansøgninger om en administrativ ændring sker nationalt og ændringen indebærer, som udgangspunkt ikke at RR skal opdateres.

Administrative ændringer kan være:

 1. Overførsel af pesticidmiddel til anden virksomhed
 2. Ansøgning om navneændring af pesticidmiddel
 3. Adresseændring eller firmanavneændring for godkendelsesindehaver
 4. Afmelding af et pesticidmiddel
 5. Navne/adresseændring eller tilføjelse af produktionssted for pesticidmidlet
 6. Ændring af etiket

Til ansøgninger om administrative ændringer hører forskellige krav til dokumentation. Disse krav gennemgås i det følgende:

Krav til ansøgningen

1. Ansøgning om overførsel af et pesticidmiddel til anden virksomhed

Ønskes godkendelsen af pesticidmidlet overført til en anden virksomhed, skal midlet med det gamle registreringsnummer (reg. nr.) afmeldes og midlet får som udgangspunkt afviklingsfrister på henholdsvis 6 måneder for salg i detailleddet og yderligere 12 måneder for anvendelse og besiddelse fra midlets ophørsdato. Hvis pesticidmidlet der ønskes overført, er godkendt, skal det have et nyt produktnavn ved overførslen (gebyrtype 9231). Hvis pesticidmidlet endnu ikke er godkendt, er der ikke krav om nyt produktnavn (gebyrtype 9239).

Der skal indsendes:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema
 2. Et ansøgningsbrev som skal indeholde:
  • Underskrift
  • Ikrafttrædelsesdato for overførslen/afmeldingen af pesticidmidlet
  • Navn og registreringsnummer for midlet
  • Nyt navn til midlet efter overførsel
  • Oplysning om at det nye pesticidmiddelnavn lever op til kravene jf. Miljøstyrelsens hjemmeside om regler om reklamering 
  • Oplysning om at navnet ikke er identisk med et tidligere eller nuværende markedsført middel. Nuværende og tidligere markedsførte midler kan findes i Bekæmpelsesmiddeldatabasen
 3. Kopi af ”Letter of access”
 4. Kopi af ”Letter of acceptance for the transfer” med underskrift fra nuværende godkendelsesindehaver med dato for ophør af nuværende produkt
 5. Kopi af ”Letter of authorisation”

Procedure for produktoverførsel:

 • Ansøgning modtages af Miljøstyrelsen
 • Ansøgning visiteres for eventuelle mangler
 • Miljøstyrelsen kvitterer og angiver, om ansøgningen er fuldt oplyst
 • Der opkræves gebyr for ansøgningen
 • Når gebyret er betalt påbegyndes sagsbehandlingen
 • Midlet under den tidligere godkendelsesindehaver bliver afmeldt med afviklingsfrister fra den oplyste overførselsdato
 • Den nye godkendelsesindehaver bedes om at indsende udkast til ny etiket
 • Etiketbehandling foretages
 • Godkendelse af det nye middel sendes til ny godkendelsesindehaver efter endt etiketbehandling

2. Ansøgning om navneændring af et pesticidmiddel

Hvis dit pesticidmiddel skal ændre handelsnavn og midlet har været markedsført tidligere, vil det udløse et nyt reg. nr. (gebyrtype 9231). Hvis dit pesticidmiddel IKKE har været markedsført tidligere, kan navneændringen laves med samme reg. nr. (gebyrtype 9239). Pesticidmidlet med det gamle reg. nr. vil som udgangspunkt blive afmeldt med afviklingsfrister på henholdsvis 6 måneder for salg i detailleddet og yderligere 12 måneder for anvendelse og besiddelse fra midlets ophørsdato.

Der skal indsendes:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema
 2. Et ansøgningsbrev som skal indeholde:
  • Underskrift
  • Ikrafttrædelsesdato for navneændringen
  • Det nuværende navn og registreringsnummer, samt det ønskede nye navn til midlet
  • Oplysning om at det nye pesticidmiddelnavn lever op til kravene jf. Miljøstyrelsens hjemmeside om regler om reklamering 
  • Oplysning om at navnet ikke er identisk med et tidligere eller nuværende markedsført middel. Nuværende og tidligere markedsførte midler kan findes i Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Procedure for navneændring:

 • Ansøgning modtages af Miljøstyrelsen
 • Ansøgning visiteres for eventuelle mangler
 • Miljøstyrelsen kvitterer og angiver, om ansøgningen er fuldt oplyst
 • Der opkræves gebyr for ansøgningen
 • Når gebyret er betalt påbegyndes sagsbehandlingen
 • Navneændringen accepteres og midlet med det tidligere navn bliver afmeldt med afviklingsfrister
 • Godkendelsesindehaver bedes om, at indsende udkast til nye etiketter
 • Etiketbehandling foretages
 • Afgørelsen sendes til godkendelsesindehaver

3. Adresseændring eller firmanavneændring for godkendelsesindehaver

Hvis du som godkendelsesindehaver ændrer adresse eller firmaet ændrer navn, skal du meddele Miljøstyrelsen om disse ændringer (gebyrtype 9231). Herudover skal evt. godkendte pesticidmidlers etiketter opdateres med de nye oplysninger (gebyrtype 9232 for den første etiket, derefter 9239 pr. etiket).

Der skal indsendes:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema
 2. Et ansøgningsbrev som skal indeholde:
  • Underskrift
  • Ikrafttrædelsesdato for ændringen
  • Beskrivelse af adresse- eller navneændringen

Procedure for adresse- eller navneændring:

 • Ansøgning modtages af Miljøstyrelsen
 • Ansøgning visiteres for eventuelle mangler
 • Miljøstyrelsen kvitterer og angiver, om ansøgningen er fuldt oplyst
 • Der opkræves gebyr for ansøgningen
 • Når gebyret er betalt påbegyndes sagsbehandlingen
 • Navne-/adresseændringen bekræftes, og godkendelsesindehaver bedes indsende udkast til nye etiketter
 • Etiketbehandling foretages
 • Afgørelsen sendes til godkendelsesindehaver

4. Afmelding af pesticidmiddel

En afmelding af et pesticidmiddel medfører at midlet som udgangspunkt bliver afmeldt med afviklingsfrister, der som udgangspunkt er på henholdsvis 6 måneder for salg i detailledet og yderligere 12 måneder for anvendelse og besiddelse (Gebyrtype 9239).

Der skal indsendes:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema
 2. Et ansøgningsbrev som skal indeholde:
  • Underskrift
  • Navn og registreringsnummer for pesticidmidlet
  • Ikrafttrædelsesdato for afmelding

Procedure for afmelding:

 • Ansøgning modtages af Miljøstyrelsen
 • Ansøgning visiteres for eventuelle mangler
 • Miljøstyrelsen kvitterer og angiver, om ansøgningen er fuldt oplyst
 • Der opkræves gebyr for ansøgningen
 • Når gebyret er betalt påbegyndes sagsbehandlingen
 • Afgørelsen sendes til godkendelsesindehaveren
 • Midlet bliver afmeldt med afviklingsfrister

5. Navne/adresseændring eller tilføjelse af produktionssted for pesticidmidlet

Hvis produktionsstedet for pesticidmidlet ændrer adresse eller navn, eller der ønskes at tilføje et produktionssted, skal godkendelsesindehaveren ansøge om en godkendelse af dette (Gebyrtype 9231).

Der skal indsendes:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema
 2. Et ansøgningsbrev som skal indeholde:
  • Underskrift
  • Oplysning om hvilke pesticidmidler der er omfattet af ændringen
  • Ikrafttrædelsesdato for ændringen
  • Bekræftelse på at der ikke vil være nogen forskel i produktets sammensætning eller aktivstofkilden mellem produktionsstederne. Det skal fremgå af brevet, at de ansøgte ændringer ikke har nogen indflydelse på produktets toksikologiske, økotoksikologiske og fysisk-kemiske egenskaber.
 3. Vedhæftet Part C eller Dok J. Bemærk, at Miljøstyrelsen kun tager i mod Part C/Dok J sendt elektronisk i Word-format, og at ændringerne skal markeres med en tydelig farve i den for pesticidmidlets senest godkendte Part C/Dok J

Procedure for navne/adresseændring eller tilføjelse af produktionssted for midlet:

 • Ansøgning modtages af Miljøstyrelsen
 • Ansøgning visiteres for eventuelle mangler
 • Miljøstyrelsen kvitterer og angiver, om ansøgningen er fuldt oplyst
 • Der opkræves gebyr for ansøgningen
 • Når gebyret er betalt påbegyndes sagsbehandlingen
 • Afgørelsen sendes til godkendelsesindehaveren

6. Ændring af etiket

Ved ændring af etiket for et pesticidmiddel f.eks. grundet generel ændring af etikettekst, ændret eller tilføjet pakkestørrelse, ændret etiketlayout eller omklassificering af produktet, indsendes ansøgningsskema og evt. dokumentation til Miljøstyrelsen. Gebyr pålægges pr. etiket efter gebyrtype 9232 eller 9239.

Der skal indsendes:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema
 2. Et ansøgningsbrev som skal indeholde:
  • Underskrift
  • Beskrivelse af i hvilken sektion af etiketten, ændringerne er foretaget (f.eks. i advarselsfeltet eller brugsanvisningen)
 3. I tilfælde af tilføjelse af nye pakkestørrelser, skal dokumentation for at etiketterne er identiske indsendes, ellers skal etiketudkast for samtlige størrelser indsendes til godkendelse
 4. Etiketudkast skal indsendes som redigérbar printklar PDF-fil

Procedure for etiketændring 

 • Ansøgning modtages af Miljøstyrelsen
 • Der opkræves gebyr for ansøgningen
 • Når gebyret er betalt, kan sagsbehandlingen påbegyndes
 • Hvis ikke der er nogen bemærkninger til etiketten, kan den godkendes

 

For alle ansøgningstyper gælder:

Det er vigtigt, at ansøgningen er komplet og opfylder alle krav til ansøgninger for administrative ændringer.

Ansøgningen kan mailes til Obfuscated Email eller sendes til:

Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider
Tolderlundsvej 5
DK-5000 Odense C

Gebyrer

Når du søger om ændret godkendelse skal du betale et gebyr. Se mere under Gebyrer.

Sagsbehandlingstid og afgørelse

Som udgangspunkt er sagsbehandlingstiden for en administrativ ændring 4 uger.