Ansøgningsformer og krav

Som virksomhed har du flere muligheder for at få godkendt dit produkt.

Zonegodkendelse
En zonevurdering dækker så vidt muligt anvendelsen i alle lande i den zone, hvor du har ansøgt, og vurderingen foregår i et samarbejde mellem landene i zonen. 

Nye produkter
Denne vejledning finder anvendelse ved ansøgning om nye produkter, som endnu ikke har været godkendt i Danmark. 

Fornyelse - Artikel 43
Denne vejledning finder anvendelse ved at ansøgning om fornyelse af produkter, som tidligere har været godkendt i Danmark.

Gensidig anerkendelse

En gensidig anerkendelse er en simplificeret godkendelsesprocedure, som betyder, at du hurtigt kan få dit produkt godkendt, hvis det allerede er godkendt i et andet zoneland i EU.

Parallelgodkendelse
En parallelgodkendelse er en godkendelse til import af et plantebeskyttelsesmiddel, som er identisk med et allerede godkendt middel i Danmark.

Kopi-godkendelse
En kopi er et ekstra handelsnavn til et plantebeskyttelsesmiddel, som allerede er godkendt i Danmark.

Mindre anvendelser (tidl. off-label)
En godkendelse  af et allerede godkendt produkt til anvendelser af mindre  betydning, der hidtil ikke har været omfattet af godkendelsen, dvs. de tidligere ”off-label” godkendelser.

Andre typer af godkendelser
Få information om kravene til at få dispensation, midlertidig godkendelse, godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning samt godkendelse til salg af giftige og meget giftige produkter.