Ansøgningsformer og krav

Som virksomhed har du flere muligheder for at få godkendt dit pesticidmiddel. For en hurtig og effektiv behandling af ansøgninger er det afgørende, at materialet som indsendes er komplet og lever op til kravene, for den specifikke ansøgningstype.

Nye produkter
Hvis du ønsker godkendelse til at markedsføre et nyt pesticidmiddel på det danske marked, så læs her om ansøgning for nye produkter, som endnu ikke har været godkendt i Danmark.

Fornyelse - Artikel 43
Hvis du ønsker at forny godkendelsen af et pesticidmiddel, som tidligere har været godkendt i Danmark, så læs her om fornyelse af produkter.

Gensidig anerkendelse
Hvis du ønsker at søge om at få dit pesticidmiddel godkendt, på baggrund af en godkendelse i et andet land i EU, kan du søge om gensidig anerkendelse. 

Ændringer af godkendelser
Hvis du har et pesticidmiddel godkendt i Danmark og ønsker at ændre anvendelsen eller formuleringen af produktet, skal du søge om ændret anvendelse eller søge om en formuleringsændring.

Administrative ændringer
Hvis du har et pesticidmiddel godkendt i Danmark og ønsker at overføre dit produkt til en anden virksomhed, ændre navnet på produktet, tilføje et produktionssted for produktet eller afmelde produktet, skal du søge om en administrativ ændring.

Parallelgodkendelse
Hvis du ønsker at søge om en godkendelse til import af et pesticidmiddel, som er identisk med et allerede godkendt middel i Danmark, kan du søge om en parallelgodkendelse.

Kopi-godkendelse
Hvis du ønsker at søge om at få et ekstra handelsnavn til et pesticidmiddel, som allerede er godkendt i Danmark, kan du søge om at få en kopi-godkendelse.

Mindre anvendelser
Hvis du ønsker at anvende et allerede godkendt pesticidmiddel til en anvendelse af mindre omfang fx. til små afgrøder, som ikke er omfattet af den gældende godkendelse, skal du søge om godkendelse til en mindre anvendelse af midlet (tidligere blev det kaldt ”off-label” godkendelser).

Dispensationer
I særlige tilfælde er det muligt at søge om dispensation. Læs her om kravene til at få dispensation til ikke godkendte pesticidmidler.

Forsøgsmæssig afprøvning
Det er muligt at søge om godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning af ikke-godkendte pesticidmidler eller forsøgsmæssig afprøvning af godkendte pesticidmidler til ikke-godkendte afgrøder og/eller i ikke-godkendte doseringer.