Godkendelse af pesticider

Hvis du ønsker at søge om godkendelse af et sprøjtemidler er du omfattet af pesticidforordningen. Reglerne i pesticidforordningen træder i kraft løbende, da eksisterende godkendelser gælder, indtil de udløber ligesom en række krav først gælder senere.

Hvem, hvornår, hvor
Læs om hvem der kan ansøge om godkendelse af et sprøjtemiddel, hvornår du kan ansøge og hvor du kan gøre det efter reglerne i pesticidforordningen.

Ansøgningsformer og krav
Læs om de forskellige måder, man kan få en godkendelse på - eksempelvis zonegodkendelse, gensidig anerkendelse, godkendelse til mindre anvendelse, og se hvordan du ansøger.

Gebyrer
Der bliver opkrævet gebyrer for alle ansøgninger om godkendelser af sprøjtemidler.

Sagsbehandlingstider
Få information om, hvor lang tid det tager at vurderer din ansøgning

Klassificering mærkning og emballering
Det er dig som ansøger, der skal klassificere det plantebeskyttelsesmiddel, der søges om godkendelse til

Krav efter afgørelsen
En afgørelse kan enten gå dig imod eller falde ud til din fordel, og i begge tilfælde er der ting, du skal være opmærksom på - eksempelvis journal og indberetningspligt.

Overgangsordning
Reglerne fra før pesticidforordningen blev gennemført den 14. juni 2011 skal  anvendes på visse ansøgninger om godkendelse eller fornyet godkendelse af sprøjtemidler.