Godkendelse af pesticider

Inden et pesticidmiddel kan markedsføres og bruges i Danmark, skal det godkendes af Miljøstyrelsen. Som hovedregel er pesticidaktivstoffer godkendt på EU-niveau, og pesticidmidler er godkendt af de enkelte medlemsstater. Hvis du som ansøger ønsker at søge om godkendelse af et pesticidmiddel, er du omfattet af pesticidforordningen samt specifikke krav for Nordzonen og Danmark.

Denne side linker til oplysninger om ansøgningsprocedure og information for godkendelse af pesticidmidler i Danmark.

Hvem, hvornår, hvor
Læs om, hvem der kan ansøge om godkendelse af et pesticidmiddel, hvornår du kan ansøge og hvor du kan gøre det efter reglerne i pesticidforordningen.

Zone- og interzone samarbejde
En zonegodkendelse er baseret på en vurdering af ansøgninger til udendørs anvendelse, der foregår som et samarbejde mellem landene i Nordzonen eller en ansøgning om indendørs anvendelse (på lagre, i væksthuse og til bejdsemidler), hvor der samarbejdes med alle lande i EU. Læs om samarbejdet i zonen og EU.

Ansøgningsformer og krav  
Læs om de forskellige måder, man kan få en godkendelse på - eksempelvis for nye produkter som endnu ikke er godkendt i Danmark, fornyelse af produkter efter Artikel 43, gensidig anerkendelse, ændringer af godkendelser, godkendelse til mindre anvendelse og få vejledning til, hvordan der ansøges.

Gebyrer  
Miljøstyrelsen opkræver gebyr for behandling af hver ansøgning om godkendelse af pesticidmidler. Læs om de gældende gebyrer for de forskellige typer af ansøgninger.

Sagsbehandlingstider
Få information om, hvor lang tid du kan forvente, at det tager for Miljøstyrelsen at behandle en ansøgning.

Klassificering, mærkning og emballering  
Det er dig som ansøger, der har ansvar for at holde klassificeringen af godkendte pesticider opdateret og at foreslå klassificeringen af det pesticid, der søges om godkendelse til. Få vejledning til CLP klassificering, udarbejdelse af etiketter og mærkning af pesticidmidler.

Krav efter afgørelsen
En afgørelse kan resultere i en godkendelse eller i et afslag, og i begge tilfælde er der særlige krav, du skal være opmærksom på - eksempelvis journal og indberetningspligt.

Overgangsordning 
Visse eksisterende produkter er godkendt efter reglerne fra før pesticidforordningen blev gennemført den 14. juni 2011. Endvidere træder nogle af reglerne i forordningen først i kraft, når der i EU er vedtaget konkrete regler. Det gælder f.eks. for regler om safeners, synergister, hjælpestoffer og adjuvanter.