Ikke-professionelle og professionelle midler

Det er ikke alle sprøjtemidler, man som privat haveejer må købe – hverken i butikker eller på nettet.

Billedet er delt op i to dele, en landmand i en traktor der sprøjter en mark og en der sprøjter med en forstøver.

Alle EU lande er forpligtet til hver især at opdele de godkendte sprøjtemidler i to grupper: Midler til professionel brug og midler til ikke-professionel brug. På denne side kan du læse, hvordan vi i Danmark har valgt at lave denne opdeling. Læs om: