Særlig brugsanvisning til produkter godkendt til mindre anvendelser

Du skal være opmærksom på, at der er knyttet en særlig brugsanvisning til et produkt godkendt til mindre anvendelse, en såkaldt vejledníng til en mindre anvendelse.

En godkendelse til en mindre anvendelse (tidligere kaldet for off-label)er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller en skadevolder, som ikke er nævnt på midlets etikette. Dvs. til noget andet end midlet oprindeligt er godkendt til.

Du skal være opmærksom på, at der er knyttet en særlig brugsanvisning til et produkt godkendt til mindre anvendelse, en såkaldt vejledníng til en mindre anvendelse. Det er vigtigt, at du har vejledningen og følger den. Anvendelsen sker på eget ansvar.

Tjek de godkendelser til mindre anvendelser, der er givet hos Videnscentret for landbrug, der driver middeldatabasen.

Bemærk, at godkendelserne til mindre anvendelse kun gælder for det produkt, som er nævnt i godkendelsen/vejledningen. Godkendelsen gælder ikke parallelprodukter, uanset at disse er identiske med det i godkendelsen nævnte produkt.

Vær generelt opmærksom, hvis du bruger parallelprodukter. De har ikke nødvendigvis den samme godkendelse som originalen.  Så læs altid etiketten, inden du går i gang.

Liste over produkter med off-labelgodkendelse/mindre anvendelse og de tilknyttede off-label vejledninger (middeldatabasen)
Se alle godkendte produkter og de tilhørende etiketter (bekæmpelsesmiddeldatabase)

Retur til forsiden af vejledning til etiketter