Vejledning til etiketten

Det er dit ansvar som bruger at læse og følge anvisningerne på etiketten.

Etiketten er din væsentligste adgang til oplysninger om, hvor farligt sprøjtemidlet er, og hvordan det skal bruges. Miljøstyrelsen stiller krav til, hvad der skal stå på etiketten, og midlet må først sælges, når Miljøstyrelsen har godkendt etiketten.

Praktiske oplysninger på etiketten

Etiketterne kan se meget forskellige ud, men de skal alle sammen indeholde standardoplysninger om indholdsstoffer samt korrekt og sikker brug.
Læs mere om praktiske oplysninger på etiketten

Brugsanvisning til produkter, godkendt til mindre anvendelse (tidligere off-label)

Et produkt kan være godkendt til en anvendelse som ikke er nævnt på etiketten. En såkaldt mindre anvendelse, som før pesticidforordningen trådte i kraft den 14. juni 2011, blev kaldt for off-label. Produkter, der har fået en godkendelse til mindre anvendelse har en særlig brugsanvisning, som du skal fremskaffe.
Læs mere om brugsanvisning til produkter, godkendt til mindre anvendelse (tidligere off-label)

Find etiketter

Alle godkendte bekæmpelsesmidler registreres i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase. Her kan du også se etiketterne til produkterne. Ønsker du at se en liste over brugsanvisninger til produkter godkendt til en mindre anvendelse, kan du finde dem i middeldatabasen, som drives af Videnscentret for Landbrug.
Læs mere om, hvordan du finder etiketter
Gå til middeldatabasen   (på ekstern hjemmeside)