Ikke-professionelle sprøjtemidler

Bruger du kun sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel brug, kræver det ingen uddannelse eller autorisation – hverken for at bruge eller købe midlerne. Dog skal du have sprøjtecertifikat eller hånd- og rygsprøjtecertifikat, hvis du bruger disse midler i erhvervsmæssig sammenhæng. Der gælder en række krav for forhandlerne af disse ikke-professionelle midler.

På billedet ses én person der sprøjter med en sprøjte på blomster.

Det anbefales, at du forsøger at forebygge forekomsten af ukrudt og skadedyr i din have. Der findes bl.a. oplysninger på Miljøstyrelsens infomationssider om Tænk før du sprøjter  eller spørg din forhandler, hvordan du kan minimere dit forbrug af sprøjtemidler. Prioriter at købe de midler, der er klar til brug og som ikke kræver fortynding.