Synsvirksomheder

Det kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen hvis din virksomhed skal udføre lovpligtigt syn af sprøjter. Der kan løbende indgives ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed. Ansøgningen behandles hurtigst muligt og senest indenfor 1 måned.

Hent ansøgningsskema

Se liste over godkendte synsvirksomheder senest opdateret december 2016

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og selskabsform. Herudover skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at virksomheden omfatter mindst en person, som er uddannet som maskiningeniør, smed, mekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller anden tilsvarende uddannelse eller som kan dokumentere praktisk erfaring, som sætter den pågældende i stand til at vurdere sprøjters tekniske tilstand og deres evne til at udbringe pesticider i overensstemmelse med brugsanvisningen for den pågældende sprøjte.

Besidder ansøgeren ikke nogen af de nævnte uddannelser men f.eks. har adskillige års erfaring i reparation af landbrugsmaskiner herunder pesticidsprøjter, kan der i stedet for uddannelsesbevis vedlægges en ansættelseskontrakt og/eller en kort beskrivelse af de relevante erhvervserfaringer den pågældende person har.

Særligt for store gartnerier

Gartnerier og planteskoler, der har mere end 30 sprøjteenheder, kan søge godkendelse som synsvirksomhed alene for virksomhedens eget sprøjteudstyr. Dette kræver, at virksomheden skal have mindst én person ansat, som har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller kan dokumentere praktisk erfaring med det sprøjteudstyr, der anvendes i virksomheden. Og denne person skal på lige fod med andre synsinspektører uddannes i syn af sprøjter på Erhvervsskolerne i Aars samt gennemføre 1-dags kursus i syn af væksthussprøjter, for at få mulighed for at syne sprøjter.

Fristen for syn af sprøjter i væksthuse er 26. november 2016.

Uddannelse som synsmedarbejder skal være på plads

Selv efter at have opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen, opnår den godkendte synsvirksomhed ikke mulighed for at udføre syn, før der er en medarbejder i virksomheden, der er uddannet synsinspektør på erhvervsskolerne i Aars. Først herefter giver Miljøstyrelsen adgang til det IT system, der er en forudsætning for at kunne syne sprøjter.

AMU kurset ”Lovpligtigt eftersyn af pesticidudbringningsudstyr” udbydes af Erhvervsskolerne i Aars. Der  er tale om et 4 dage langt kursus med afsluttende prøve. Synsvirksomhederne skal selv varetage kontakten til kursusudbyderen.
Se kursusbeskrivelse, datoer for kurserne m.v. på Erhvervsskolerne Aars hjemmeside

Ønsker du at blive uddannet i syn af væksthussprøjter, kontakt da Miljøstyrelsen på mail adressen:

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at din virksomhede godkendes som synsvirksomhed, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du enten sender via e-mail til adressen eller sender med posten til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, Att. Anita Fjelsted. Mærk e-mail eller brev med "synsvirksomhed og journalnummer MST-666-00053.

Hent ansøgningsskema

Sagsbehandlingstid

Alle ansøgninger bliver behandlet hurtigst muligt og senest i løbet af 1 måned.

Hvad koster det at ansøge

Det er gratis at få en godkendelse som synsvirksomhed